Europese ‘Federatie’ bestaat 60 jaar

24 juli 2018

De Europese Unie van Medisch Specialisten, de UEMS, bestaat zestig jaar. Sinds de oprichting op 20 juli 1958 zet de UEMS zich in voor het beschermen van de belangen van Europese medisch specialisten. Twee keer per jaar komt de ‘Council’ van de UEMS bijeen. Nederlandse medisch specialisten worden daar vertegenwoordigd door Huib Cense, vicevoorzitter van de Federatie Medisch Specialisten.

Vertegenwoordigers van de Federatie en diverse wetenschappelijke verenigingen nemen deel aan de UEMS omdat Europese ontwikkelingen grote invloed hebben op hoe medisch specialisten in Nederland hun beroep uitoefenen. We praten mee over bijvoorbeeld accreditatie van bij- en nascholing, de inhoud van opleidingen en het opstellen van een Europees curriculum. In oktober is in Brussel de volgende bijeenkomst van de UEMS. Dan zal uitgebreid worden stilgestaan bij het 60-jarig bestaan.

Platform Europa

Om de vertegenwoordiging in Europa nog effectiever te maken, heeft de Federatie het Platform Europa opgericht. Dit platform heeft als doel om informatie uit te wisselen, ervaringen te delen en discipline overstijgende kwesties te bespreken. Ook biedt het de mogelijkheid om te netwerken. Alle leden van wetenschappelijke verenigingen die namens hun organisatie actief zijn op Europees gebied kunnen aan het platform deelnemen. In principe komt het Platform Europa tweemaal per jaar bijeen. De volgende bijeenkomst van het platform staat gepland op 25 september 2018.