Enqûete dienstendruk voor medisch specialisten in dienstverband

15 februari 2012

De LAD en de OMS houden een enquête over dienstendruk onder medisch specialisten voor wie de Arbeidsvoorwaardenregeling medisch specialisten in dienstverband (AMS) geldt. Dit ter voorbereiding op het komend AMS-overleg. Weten is vooral tijdens cao-overleg een belangrijk instrument om tot goede afspraken te komen. Antwoord op vragen als: Is de dienstendruk  groot? Wordt een toename verwacht? Is er een verschil tussen ziekenhuizen met en zonder aios?,  zijn dan van groot belang.

Bij eerdere bezoeken in het land werden de LAD en de OMS regelmatig geconfronteerd met vragen over de dienstendruk. Enerzijds door oudere medisch specialisten die erop aandrongen om de bestaande regeling in stand te houden, anderzijds door jongere medisch specialisten met verzoeken iets te doen aan de regeling, omdat bij hen de dienstendruk behoorlijk is toegenomen.