Eerste Kamer stemt in met Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

7 oktober 2015

Na een wetgevingstraject van ruim zeven jaar en ondanks fundamentele en principiële bezwaren vanuit het zorgveld, heeft de Eerste Kamer op dinsdag 6 oktober de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), aangenomen.

De wet moet er volgens de Minister voor zorgen dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De wet regelt daarvoor een aantal verplichtingen voor zorgaanbieders op het gebied van kwaliteit van zorg. Zo moeten alle zorgaanbieders straks een systeem voor veilig incident melden hebben en wordt het verplicht om incidenten aan te tekenen in het patiëntendossier. Nieuwe werknemers in de langdurige zorg en de GGZ moeten straks een verklaring omtrent het gedrag hebben. Ook verplicht de wet zorgaanbieders tot het treffen van een andere regeling voor klachten en geschillen. Zo zijn de klachtencommissies in de nieuwe wet niet langer verplicht, maar het hebben klachtenfunctionaris wel.

Lees het volledige bericht op de website van de KNMG