Eerste Kamer stemt in met nieuwe donorwet

15 februari 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de nieuwe donorwet van Pia Dijkstra (D66). Belangrijke vooruitgang: Dijkstra heeft duidelijkheid gegeven over de positie van de nabestaanden. Zij hebben altijd het laatste woord, zoals nu ook al het geval is.

De positie van nabestaanden was een hevig discussiepunt, zowel in de Eerste Kamer als in de maatschappelijke discussie. De vraag bleef lang openstaan hoe artsen moeten omgaan met nabestaanden die zeggen dat de overledene de orgaandonatie niet gewild zou hebben, ook al staat deze geregistreerd als donor (zowel een ‘ja-‘ als een ‘geen-bezwaar-’ registratie).

Positie nabestaanden verduidelijkt

In een brief aan de Eerste Kamer nam Dijkstra de onduidelijkheden rondom de positie van nabestaanden weg: de nabestaanden hebben altijd het laatste woord, zoals nu ook al het geval is. Het wettelijke kader is daarmee niet veranderd, maar de uitleg in het debat biedt voldoende houvast voor de medische praktijk, meldt de KNMG op haar website.

Wilsbekwaamheid tijdens registratie

Ook was er in het wetsvoorstel onduidelijkheid over de ‘vergewisplicht’ van artsen. De nieuwe wet schrijft voor dat de arts zich ervan moet vergewissen dat de overledene ten tijde van de registratie wilsbekwaam was. Onduidelijk was echter hoe de arts dat zou moeten doen. De KNMG wees er op dat deze ‘vergewisplicht’ op juridische en praktische bezwaren kan stuiten. Dit punt zal volgens de brief van Dijkstra nader moeten worden uitgewerkt, in een landelijk protocol, zodat de praktijk op dit punt eenduidig zal zijn.

De nieuwe wet wordt in de zomer van 2020 van kracht. Tot die tijd blijft de huidige wet gelden.