Een zomer lang dokter zijn!

17 juli 2018

Merkt u het ook al? De naderende vakantieperiode? Het lijkt al minder druk op de wegen, en zoals elk jaar rond deze tijd begint het ook minder druk te voelen in het ziekenhuis. Een veelgehoorde verklaring hiervoor: de managers zijn op vakantie!

En ja, het helpt ook dat iedereen (inclusief de patiënt en diens familie) wat ‘relaxter’ oogt. Hoe heerlijk: nauwelijks vergaderingen, geen commissiebijeenkomsten, de mailbox die nu soms zelfs bij te houden is. Gewoon je werk kunnen doen! Dokter kunnen zijn en daarvan niet afgeleid worden. Ondanks het feit dat je collega er niet is, het werk gewoon doorgaat en her en der gaten gevuld moeten worden. Het voelt toch echt anders. Heeft u ook het idee dat zelfs de administratie beter te behappen is?

Toch eigenlijk te gek voor woorden dat artsen en verpleegkundigen het gevoel hebben zoveel meer bij hun eigenlijke werk betrokken te kunnen zijn als het vergadercircuit even stilligt. Jagen we elkaar te veel op? Moet er teveel tegelijk? Dagelijks zoeken we de balans tussen een goede dokter of een goede verpleegkundige zijn en al het bijkomende werk.

Ook als Federatie Medisch Specialisten proberen we om in alle overleggen steeds een evenwicht te vinden tussen wat we zelf willen bereiken, wat ‘men’ allemaal wil, en wat haalbaar is in de dagelijkse praktijk van de medisch specialist. Dat blijkt geen gemakkelijke opgave!

Neem bijvoorbeeld het recentelijk gesloten Hoofdlijnenakkoord voor de medisch-specialistische zorg. We vinden hierin gelukkig veel ingrediënten terug die we zelf ook nastreven binnen het visiedocument Medisch Specialist 2025, maar (extra) werk brengt het wel met zich mee. Organiseer ‘netwerkgeneeskunde’ maar eens na een dag op de polikliniek of in de operatiekamer. En ook los van dit akkoord zijn er talloze voorbeelden van ‘wat er ook nog moet’. Registreren van implantaten op een manier die tegen ons gevoel ingaat. Invullen van indicatoren. Administratie rondom de opleidingen. Meedenken over die bezuinigingsslag in het ziekenhuis. Discussies over niet optimaal ondersteunende epd’s en oneigenlijke secretariële taken. Noem maar op.

Op het moment dat u deze uitgave van Medisch Contact ontvangt, is het zomerreces van de Tweede Kamer ingegaan. Ook de parlementariërs zullen blij zijn met de recesperiode omdat ze dan minder zullen vergaderen en tijd hebben om te reflecteren en het land in te gaan. Ik nodig de Kamerleden (en alle andere bestuurlijk betrokkenen in Nederland) uit: denk met ons mee over de vraag of we elkaar echt niet te veel opjagen? Of alles daadwerkelijk tegelijk moet? Hoe we artsen en verpleegkundigen ook praktisch gezien in staat stellen aandacht te hebben voor hun dagelijkse werk, alles ‘eromheen’, en het uitwerken van wat we naar de toekomst willen bereiken? Zodat ook zij hun werk gezond en veilig kunnen doen. Tevens nodig ik de Kamerleden en andere ‘beslissers’ uit om daadwerkelijk zij aan zij mee te lopen met een of meer medisch specialisten. We maken u graag deelgenoot van onze wens: om ook buiten de vakantieperiode het gevoel te hebben écht dokter te zijn.

Fijne zomermaanden gewenst.

Marcel Daniëls, voorzitter Federatie Medisch Specialisten