Een nieuwe Cao UMC nog ver weg

26 maart 2018

Op 22 maart hebben de werknemersorganisaties opnieuw gesproken met de NFU over een nieuwe Cao UMC. Tot nu toe verlopen de onderhandelingen zeer moeizaam. De voorstellen die de NFU steeds inbrengt, zijn verslechteringen op hetzelfde thema en getuigen van onvoldoende ambitie.

Tijdens de afgelopen drie onderhandelingsronden hebben de werknemersorganisaties steeds aangegeven dat verslechteringen van bestaande cao-afspraken onbespreekbaar zijn. Met de voorstellen die de NFU nu doet, wordt voorbijgegaan aan de aanpak van de hoge werkdruk en een goede generatieregeling, waarbij oudere werknemers minder gaan werken om zo ruimte te maken voor jongeren. Er wordt totaal niet gekeken hoe het werk aangepast kan worden aan de ouder wordende werknemer. Personeelsproblemen van nu worden afgewenteld op de umc-medewerker zonder dat daar iets tegenover staat.

Bijeenkomsten in acht umc's

De vier werknemersorganisaties CMHF (waarbij namens de Federatie Medisch Specialisten de LAD is aangesloten voor medisch specialisten), AC/FBZ, FNV en CNV hebben het overleg verdaagd om samen met hun gezamenlijke achterban te overleggen over wat nu voorligt en wat er nodig is om te komen tot een goede cao. Tussen 5 april en 17 april worden bijeenkomsten in alle umc’s georganiseerd. Zodra de data bekend zijn, wordt u daarover geïnformeerd. Op de website van de LAD kunt u lezen op welke punten de werknemers en werkgevers van elkaar verschillen.