Eén set kwaliteitsnormen voor alle artsen

23 april 2012

Met het nieuwe Kwaliteitskader medische zorg Staan voor kwaliteit zorgt de KNMG samen met de wetenschappelijke verenigingen voor één heldere set kwaliteitsnormen voor alle artsen.

Het KNMG Kwaliteitskader bevat acht kwaliteitsdomeinen voor medische zorg. Deze zijn uitgewerkt in aanbevelingen aan artsen en hun verenigingen. Artsen krijgen hiermee een totaaloverzicht van de gangbare kwaliteitseisen, in onderlinge samenhang bezien. Van bevoegd handelen tot visitatie, van nascholingseisen tot omgaan met incidenten. Het kwaliteitskader maakt duidelijk wat de eigen beroepsgroep en de maatschappij van elke arts verwachten op het terrein van kwaliteitsbevordering en het afleggen van verantwoording.

Medische beroepsgroep neemt verantwoordelijkheid

De medische beroepsgroep zet hiermee een belangrijke stap in het terugnemen van de regie bij het bepalen van kwalitatieve normen voor medisch handelen. Het kwaliteitskader stelt duidelijke eisen aan transparantie, kwaliteit en veiligheid. Dit helpt ook om ongewenste variaties en onduidelijkheden binnen de medische beroepsgroep terug te dringen.

Persoonlijke score

De KNMG maakte ook een online checklist die de kwaliteitsactiviteiten van artsen dekken. Hiermee kunnen artsen hun persoonlijke score bepalen en zien zij in één overzicht de kwaliteitsnormen die nog openstaan.

Kwaliteitskader voor medisch specialisten

De OMS definieerde eerder een kwaliteitskader voor medisch specialisten, vooruitlopend op het breder Kwaliteitskader van de KNMG dat nu ruimte biedt om specifieke eisen (bovenbouw) voor het eigen specialisme toe te voegen. Het kwaliteitskader van de OMS vormt de specifieke bovenbouw voor medisch specialisten op het Kwaliteitskader van de KNMG.