DOT-pakket 2012 definitief vastgesteld

16 december 2011

Op 30 juni 2011 heeft de Raad van Bestuur van de NZa het DOT-pakket 2012 definitief vastgesteld.

Dit betekent dat DOT per 2012 wordt ingevoerd. De honoraria maken nog geen onderdeel uit van dit pakket. De verwachting is dat de Raad van Bestuur van de NZa in augustus 2011 de honoraria vaststelt en dat per 1 september de honoraria aan het veld worden uitgeleverd. Pas dan kunnen er definitieve impactanalyses worden uitgevoerd.

De OMS gaat samen met de wetenschappelijke verenigingen het doorontwikkeltraject in met DBC Onderhoud om DOT verder te ontwikkelen, en eventuele fouten in de DOT-productstructuur zo snel mogelijk te herstellen.