Doe een belofte voor Change Day

2 mei 2014

‘Ik zal me altijd blijven inzetten om het echte verhaal van de ander te horen en te begrijpen’, ‘Ik zorg dat ik er alles aan doe om mijn patiënten zo min mogelijk te laten wachten’, ‘Ik zorg dat de medewerkers op de IC zich thuis voelen en dat ze weten wat er van hen verwacht wordt.’ Deze en nog 97 andere beloftes doen zorgprofessionals in het kader van de internationale beweging ‘Change Day’ op 26 juni 2014. De OMS steunt dit initiatief van harte.

Oproep

Met Change Day maken zorgprofessionals zichtbaar wat zij doen om de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren. De OMS roept medisch specialisten en andere zorgprofessionals op om ook een belofte te doen voor Change Day via de website www.changedaynederland.nl. Want hoe meer mensen een belofte doen, hoe meer aandacht er komt voor de kwaliteit van de zorg. Via de website kunnen zorgprofessionals elkaar oproepen zich aan te sluiten bij de beweging. Change Day Nederland biedt daarvoor via haar website posters, briefkaarten en artikelen aan.

Internationaal

Het initiatief komt uit Engeland, waar vorig jaar 420.000 beloftes werden gedaan. In Nederland is het initiatief genomen door Zorginstituut Nederland. ZINL wil laten zien dat collega’s in de zorg hart hebben voor hun werk en dagelijks net een beetje extra geven. Dit geeft een impuls aan de kwaliteit van zorg. Onder andere Ierland, Australië en Zweden doen ook mee aan Change Day.