Directeur-generaal curatieve zorg neemt boekje in ontvangst

15 december 2011

Op woensdag 13 januari overhandigde de Nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV) het “Acute boekje” met richtlijnen voor spoedeisende hulp aan de nieuwe directeur-generaal curatieve zorg Van Halder. Het "Acute boekje" is het eerste tastbare resultaat van een reeks kwaliteitsprojecten onder de vlag van de NIV gefinancierd met behulp van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Voor het eerst zijn er nationaal geldende richtlijnen voor de behandeling van patiënten met veel voorkomende spoedeisende aandoeningen vastgesteld. De richtlijnen beschrijven de noodzakelijke stappen op het gebied van diagnostiek en behandeling bij vrijwel alle veel voorkomende aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen (bijvoorbeeld acute benauwdheid, pijn op de borst of pijn in de buik, shock, hevige bloedingen, ernstige infecties, vergiftigingen, etcetera).

Overzichtelijk in het “Acute boekje”

 
Het “Acute boekje” biedt handzame en praktische adviezen voor de dagelijkse patiëntenzorg en wordt uitgegeven onder auspiciën van de NIV. De 175 richtlijnen zijn overzichtelijk gerubriceerd en makkelijk vindbaar op onderwerp en trefwoord. In november 2009 zijn ze gratis ter beschikking gesteld aan alle Nederlandse specialisten en artsen in opleiding tot specialist, die in aanraking komen met de zorg voor de acute patiënt.

Kwaliteitsgelden werpen hun vruchten af

 
Voor goed kwaliteitsbeleid in de zorg is structurele financiering noodzakelijk. De Orde van Medisch Specialisten regelde deze financiering per 2008. Voor elk gewerkt uur van de medisch specialist wordt 50 eurocent gereserveerd om de kwaliteit van de medisch-specialistische zorg en daarmee de patiëntveiligheid structureel te verbeteren. Het “Acute Boekje” is een van de vele kwaliteitsprojecten dat hieruit is gefinancierd. De SKMS beheert deze gelden en stelt deze ter beschikking aan de wetenschappelijke verenigingen en de Orde voor kwaliteitsprojecten.