Deelname pensioenfonds verplicht voor alle medisch specialisten

28 juni 2016

In maart en april heeft Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) brieven verstuurd aan medisch specialisten over de verplichte deelname aan het pensioenfonds. Die brieven hebben tot veel reacties geleid.

Om te garanderen dat iedere medisch specialist, ongeacht zijn werkvorm, een volwaardig pensioen opbouwt, is deelname aan een beroepspensioenfonds verplicht. Dit is het gevolg van de door de minister verplicht gestelde pensioenregeling (sinds 1973). De verplichting is dwingend en wordt uitgevoerd door SPMS.

Voor wie geldt de pensioenregeling?

De verplichtstelling is van toepassing voor geregistreerde medisch specialisten, die in Nederland werkzaam zijn en de leeftijd van 65 jaar nog niet hebben bereikt. Medisch specialisten die volledig, maar ook diegenen die deels in vrij beroep werkzaam zijn, zijn verplicht deel te nemen aan de pensioenregeling van SPMS. Medisch specialisten die uitsluitend werkzaam zijn in dienstverband en daardoor al verplicht deelnemen in de pensioenregeling van ABP en/of PfZW, vallen buiten de pensioenregeling van SPMS.

SPMS moet achterhalen wie verplicht deelnemer is

Iedere medisch specialist die zich nog niet bij SPMS gemeld heeft, kreeg dit voorjaar een brief met een invulformulier. Daarmee wil SPMS achterhalen wie te beschouwen is als verplicht deelnemer. Laat SPMS dit achterwege, dan loopt zij het risico dat specialisten of nabestaanden rechten claimen, terwijl er geen premie is betaald. Dit is nadelig voor de deelnemers, die wel premies hebben ingelegd.

Vanwege privacywetgeving wordt het steeds lastiger deze informatie te achterhalen. Daardoor moest SPMS alle in Nederland werkzame medisch specialisten aanschrijven die zich nog niet bij hen gemeld hebben.

Vul het formulier in!

Om vast te kunnen stellen of u wel of niet verplicht deelnemer bent, dient u als medisch specialist informatie te verstrekken over uw werksituatie. Doet u dat niet, dan moet SPMS ervan uitgaan dat u wel onder de verplichtstelling valt, met als gevolg premieheffing met terugwerkende kracht voor 5 jaar plus rente.

Ook als u uitsluitend in dienstverband werkt, heeft u een brief gekregen, juist om te kunnen vaststellen dat op u de verplichte deelname niet van toepassing is. Als u slechts deels in vrij beroep werkt, bent u wel verplicht deelnemer. In dat geval kan SPMS op basis van de verstrekte informatie vaststellen wat de hoogte van de premie is. Of mogelijk zelfs dat u van premie bent vrijgesteld. Vul het formulier dus in!

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de infodesk van het Kennis- en Dienstverleningscentrum:  info@demedischspecialist.nl of 030 – 28 23 666.