Deel apotheekbereidingen tijdelijk weer vergoed

20 maart 2015

Een deel van de op maat gemaakte medicatie die per 1 maart niet meer werden vergoed, wordt tot 31 mei weer vergoed. In die periode overleggen zorgverleners, patiëntenorganisatie NPCF en zorgverzekeraars over de definitieve vergoedingsstatus voor deze medicijnen. Via een noodprocedure zal de tijdelijke wijziging binnenkort in de informatiesystemen van artsen en apothekers worden aangepast.

Dat is de uitkomst van het overleg donderdag waaraan de Federatie Medisch Specialisten, apothekers, zorgverzekeraars, de NPCF en huisartsen deelnamen. Het overleg werd voorgezeten door Zorginstituut Nederland.

Over een aantal apotheekbereidingen bestaat overeenstemming tussen de partijen. Deze middelen mogen op grond van de Zorgverzekeringswet niet vanuit het basispakket vergoed worden, omdat deze identiek zijn aan vrij verkrijgbare middelen.