De Orde ziet niets in een gedwongen overgang van vrij beroep naar dienstverband

20 december 2011

De politiek beweert de huidige te hoge zorgkosten te kunnen reduceren door te bezuinigen op de medisch specialisten. Hierbij wordt vergeten dat de medisch specialisten in Nederland slechts 5% van de kosten van de gezondheidszorg vertegenwoordigen. Een bezuiniging ten laste van de medisch specialisten levert verhoudingsgewijs dus maar weinig op. Toch wordt kostenbesparing als argument gebruikt om te onderzoeken of medisch specialisten verplicht zouden moeten worden om in een dienstverband te gaan werken. De Orde ziet niets in een gedwongen overgang van vrij beroep naar dienstverband.

Er is geen enkel bewijs dat een overgang van vrij beroep naar dienstverband de kosten van de gezondheidszorg zal verlagen. Een gedwongen overgang naar vast dienstverband riskeert zelfs een afname van productie en zal bovendien de professionals demotiveren. De wijze waarop de medisch-specialistische zorg in Nederland nu is vormgegeven met enerzijds een vrij beroep en anderzijds een dienstverband, samenkomend in de medische staf werkt dus goed. Dankzij deze positie blijft de professionele verantwoordelijkheid van de medisch specialisten gewaarborgd wat de zorg aan de patiënt ten goede komt.

Nederlandse gezondheidszorg is de beste van Europa

Volgens de Euro Health Consumer Index 2009 (EHCI) is de Nederlandse gezondheidszorg de beste is van Europa. Ook de conclusie van de EHCI luidt dat juist het naast elkaar bestaan van beide werkwijzen ervoor zorgt dat het beste in de zorg naar boven komt. Het overlaten van de besluitvorming aan de medische professionals in samenspraak met de patiënt wordt in EHCI expliciet genoemd als een van de grote voordelen. Een andere belangrijke reden voor deze eerste plaats in het EHCI-rapport is het op grotere afstand staan van de financiële organisaties en gezondheidsamateurs zoals politici en bureaucraten.