De Jonge Orde organiseert Aios Actie Dag

26 juni 2012

De ambtelijke werkgroep IBO heeft de minister voorgesteld dat aios per jaar €13.400 meebetalen aan hun opleiding. Daarnaast stelt  zij voor de opleidingsduur te verkorten tot het Europese minimum. Een minimum dat in de andere EU-landen veelal niet wordt gehanteerd, omwille van de kwaliteit van de opleiding. Dit alles leidt tot grote zorgen onder aios en roept vele vragen en onduidelijkheden op. De Jonge Orde organiseert daarom in samenwerking met haar partners op woensdag 22 augustus de Aios Actie Dag.

Doel van de dag:

• Informatie geven over de voorstellen en de gevolgen.
• Discussiëren over een betere en efficiëntere opleiding.
• De politiek duidelijk maken waar de aios voor staan en wat zij willen.

Nieuwe website live

Vandaag is ook de geheel vernieuwde website van De Jonge Orde een feit! De nieuwe website www.dejongeorde.nl  is up to date, gebruiksvriendelijk, heeft een snelle navigatiestructuur en voorziet in alle informatie toegespitst op de A(N)IOS van vandaag. De website is opgebouwd rondom drie belangrijke thema’s:  Belangenbehartiging, Opleiding  en Kwaliteit.
Speciaal voor de website nieuw beeldmateriaal gemaakt waarin de A(N)IOS en zijn opleiding centraal staan. De huisstijlkleuren van De Jonge Orde, blauw en rood, voeren hierbij de boventoon. Ook de informatiediensten voor leden en de service van De Jonge Orde zijn in één oogopslag terug te vinden.

Op de website kan ook de petitie 'Toekomstig arts wordt gekortwiekt' worden getekend (al ruim 14.000 handtekeningen). Deze actie wordt van harte ondersteund door De Jonge Orde.