De Grave: Een verdere verlaging van salarissen van specialisten is voor ons onbespreekbaar

13 juni 2012

Frank de Grave zou een einde maken aan de jaren slepende discussie over de inkomens van medisch specialisten, zo beloofde hij bij zijn aantreden als voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten, eind 2010.

Hij leek daarin te slagen toen hij kort na zijn aantreden een akkoord sloot met de minister: de uitgaven aan medisch specialisten gingen vanaf 2012 in één keer omlaag van 2,4 mrd naar 2 mrd per jaar. Voor de jaren erna is de groei gemaximeerd op 2,5% per jaar, veel minder dan de jaren ervoor. De minister kreeg de zekerheid dat de budgetten niet meer eindeloos werden overschreden, de specialisten kregen rust. Maar nu, krap anderhalf jaar later, is de discussie over de specialisteninkomens weer volop terug.

Er kan nog steeds wat van de inkomens af, vinden onder meer de Kunduzpartijen.
‘Ik schrik van de onderbouwing die politici geven. Er wordt verwezen naar een onderzoek van de Oeso dat Nederlandse specialisten internationaal topverdieners zijn, maar de uitkomsten daarvan zijn door het Centraal Bureau voor de Statistiek allang aangepast. Dat beeld van de Oeso klopt niet. Bovendien zijn de inkomens door het akkoord dat we hebben gesloten in veel gevallen verlaagd.’

Maar iedereen moet inleveren. En zeker op de zorg moet stevig worden bezuinigd. Waarom de artsen dan niet?

‘Nog maar anderhalf jaar geleden hebben we afgesproken de uitgaven aan medisch specialisten met 19% omlaag te brengen. Daarmee is 400 mln bezuinigd. Ik hoor nu bedragen tot 600 mln die extra kunnen worden weggehaald bij de specialisten. Dat is 30%! Er is geen beroepsgroep waarvan wordt geopperd dat er zo veel vanaf kan. Zeker niet als er net 19% is ingeleverd.’

Artsen verdienen toch niet weinig?
‘Ik vind ook dat heel hoge inkomens niet meer kunnen, en die boodschap is echt wel aangekomen. Sinds het akkoord zijn sommige specialisten er tientallen procenten op achteruitgegaan.’

Het idee om alle artsen in loondienst te dwingen ligt ook weer op tafel. Het Centraal Planbureau concludeerde recent dat vrij gevestigde artsen geprikkeld worden meer te produceren en zo de kosten op drijven.
Dat is gebaseerd op de oude situatie. Sinds het akkoord zijn specialisten gebonden aan een budgetplafond. Overschrijden ze dat, dan mogen ze niet meer declareren. Dat mechanisme is dus al achterhaald. Ik zou tegen politici willen zeggen: laat dat akkoord op je inwerken en waardeer nu eens wat je hebt!

Er komt in elk geval een onderzoek van de Kunduzpartijen naar de salarissen, met als doel ze te verlagen.
‘Die formulering vind ik pikant, want de uitkomst staat blijkbaar al vast. We werken wel mee aan het onderzoek omdat we zeker willen weten dat het op basis van de juiste feiten wordt gedaan. Wij zijn er in elk geval van overtuigd dat de uitkomst zal zijn dat een verlaging niet mogelijk is.’

Gaan specialisten actievoeren?
‘In elk geval leidt dit tot veel onrust en chagrijn. Het kost bovendien een hoop negatieve energie. Sinds het akkoord is gesloten, is er veel vooruitgang geboekt op voor de zorg zeer belangrijke dossiers als doelmatig voorschrijven van medicijnen en kwaliteitsrichtlijnen. Uiteindelijk levert dat voor de betaalbaarheid van de zorg veel meer geld op, omdat zorgverzekeraars op basis van die richtlijnen goede zorg kunnen inkopen. Maar ik merk dat het lastig wordt de achterban te motiveren daarmee verder te gaan als Den Haag nu toch weer over de inkomens begint.’
Lees ook: Discussie over artsensalaris bedreigt zorgplannen