Contractering versnellen en verbeteren

31 maart 2016

Zorgaanbieders in de medisch-specialistische zorg (MSZ) en zorgverzekeraars zijn samen verantwoordelijk voor voldoende zorg tegen een goede prijs én voor duidelijkheid over welke zorg verzekeraars vergoeden. De manier waarop hierover afspraken worden gemaakt voor de zorg voor 2017, moet daarom simpeler en sneller.

Dat vinden de Federatie, NFU, NVZ, ZKN en ZN. De partijen zijn een gezamenlijk traject gestart om het contracteringsproces te verbeteren.

Knelpunten in beeld

Als aftrap van het traject hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars op 11 maart 2016 een eerste gezamenlijke knelpunten-analyse gemaakt. Hieruit blijkt dat de informatie over bijvoorbeeld tarieven, beleidsregels en pakketwijzigingen vaak pas laat beschikbaar is. Hierdoor worden afspraken voor het nieuwe jaar niet op tijd gemaakt. Ook sluiten de processen van zorgverzekeraars en zorgaanbieders niet altijd goed op elkaar aan. De komende periode bekijken de partijen hoe zij deze en andere knelpunten kunnen oplossen of verminderen en welke partijen zij daarbij verder moeten betrekken.

Proces contractering onder druk

Daarnaast vinden de partijen dat er tijd moet komen voor rust. De afgelopen jaren hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars in de MSZ te maken gehad met veel wijzigingen in de bekostiging. Ook heeft de sector ingezet op het beperken van de kostengroei om daarmee bij te dragen aan betaalbare zorg voor iedereen. Tegelijkertijd vinden er nieuwe dure technologische ontwikkelingen plaats en komen er dure geneesmiddelen beschikbaar die ook moeten worden ingezet en betaald. En iedereen moet rekening houden met regelgeving, wetgeving en tarieven. Dat alles heeft de contractering de afgelopen jaren enorm onder druk gezet.