Continue aandacht voor kwaliteit leidt tot beheerste zorguitgaven

16 september 2015

Voor het tweede opeenvolgende jaar maken medisch specialisten samen met patiënten, ziekenhuizen en zorgverzekeraars waar wat ze hebben afgesproken in het zorgakkoord met de minister. Was er vorig jaar al sprake van een trendbreuk, ook dit jaar blijven de medisch-specialistische zorgkosten binnen de afgesproken groei van 1%. Dat blijkt uit de gisteren gepresenteerde Miljoenennota 2016.

In de begroting van Volksgezondheid is ook aandacht voor het verminderen van de administratieve lastendruk voor de zorgverlener. Huib Cense, vice-voorzitter van de Federatie, benadrukte vanochtend in gesprek met de minister en de zorgverzekeraars tijdens het Prinsjesdagontbijt in Den Haag: “Maak gebruik van de wijsheid van de zorgprofessional, zij hebben goede databases en registraties. Het nodeloos toevoegen van extra vragenlijsten draagt niet bij aan de gewenste kwaliteitsverbetering van zorg.”

Doelmatige en kwalitatief goede zorg

De inzet van medisch specialisten om de kwaliteit te verbeteren, zoals afgesproken in de Kwaliteit- en Doelmatigheidsagenda, werpt wederom zijn vruchten af. In deze agenda staan concrete initiatieven om de zorg voor de patiënt verder te verbeteren en tegelijkertijd de stijgende zorgkosten te beheersen. Hier zal de Federatie Medisch Specialisten stevig op blijven inzetten. Medisch specialisten bewijzen ook dit jaar weer dat door de schouders eronder te zetten, gewerkt kan worden aan doelmatige zorg, nu en in de toekomst, en tegelijkertijd in te zetten op kwaliteitsverbetering.

Jaar van de Transparantie

Daarnaast is de Federatie ook gestart met activiteiten om de kwaliteit inzichtelijk te maken. Deze zijn vastgelegd in de agenda van het Jaar van de Transparantie. Het ‘Jaar van de Transparantie’ is in eerste instantie specifiek gericht op informatievoorziening over de medisch specialistische zorg. Dat komt doordat de curatieve sector relatief voorop loopt in het verzamelen van gegevens. Als patiënten goed geïnformeerd worden door artsen, kunnen ze samen de verstandigste behandeloptie kiezen voor hun situatie.