Column Marcel Daniels in Medisch Contact: Veranderingen?

17 februari 2017

Nog een maand tot de verkiezingen. De gezondheidszorg is hot en de inzet van de diverse partijen geeft al aan dat de uitslag hoe dan ook gevolgen zal hebben voor de inrichting van de zorg, en dus voor ons werk van alledag. Welke veranderingen staan er op stapel? En kunnen (of willen) we die wel aan? Voor medisch specialisten (en ik ben er vrij zeker van ook voor alle andere professionals in de zorg) is er de laatste jaren al ontzettend veel gebeurd, en de limiet aan efficiëntie (meer doen in minder tijd?), administratieve lasten, en soms zelfs plezier in het werk begint op te doemen. 

Natuurlijk: we voelen ons verantwoordelijk – en willen dat ook zijn – voor het bieden van goede zorg, transparantie daarover, kostenbewust handelen, en ‘samen beslissen’ met de patiënt. En ja, we staan internationaal hoog aangeschreven. Maar er is ook tijd nodig voor onderlinge reflectie, implementeren van alle goede voornemens, en af en toe een adempauze. Kortom: wat mij betreft geen grote stelselwijzigingen, maar doorgaan op de ingeslagen weg, oppakken van verbeterpunten (en die zijn er zeker), en bezig zijn met de inhoud van het dagelijkse werk. Dát is wat motiveert, en daar ligt ook het uitgangspunt voor onze federatie: ervoor zorgen dat er wordt voldaan aan de randvoorwaarden waaronder medisch specialisten optimaal kunnen functioneren. Optimaal richting patiënt, richting maatschappij, en richting directe werkomgeving. En met een visie naar de toekomst, neergelegd in het document ‘Medisch Specialist 2025’. Geen stilstand dus, maar voortdurend flexibel om bestaande en opkomende dilemma’s tegemoet te treden en om te zetten naar verbeteringen die voelbaar zijn in de spreekkamer en daarbuiten.

Want ook wij willen zinnige zorg leveren, dat patiënten toegang hebben tot dure geneesmiddelen waar nodig; ook wij willen geen wachtlijsten; ook wij willen onze kennis vooruit brengen, zorgevaluaties uitvoeren, en leren van dingen die zijn misgegaan. Dat vraagt veel van artsen, maar artsen vragen daarbij ook hulp. Eenmalige registratie van gegevens mogelijk maken, ICT-systemen die met elkaar communiceren over de hele zorgketen heen, om maar eens wat te noemen.

Op 15 maart staan we in het stemhokje. Maar om onze stem ook daarná te laten horen, is het van belang om die te bundelen. En dat kan! Op 14 maart vindt ons eigen Federatiecongres plaats in het Congrescentrum 1931 in Den Bosch waar we met prominente sprekers vooruitblikken op de toekomst van de zorg, en onze rol daarin. Een rol als ‘moderne specialist’, werkend in netwerken, voorop in vernieuwing. Voor iedere medisch specialist een absolute must om bij te wonen, zou ik denken, want het gaat mede om úw toekomst.

Veranderingen? Ja dus, die zullen er genoeg komen. Maar wat mij betreft zijn dat veranderingen die op een positieve manier de inhoud van ons vak raken. Die gaan over de kwaliteit van wat we doen. Die het ons daadwerkelijk mogelijk maken altijd en overal optimaal te blijven functioneren. Als nieuwe voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten zet ik me daar graag voor in.

Marcel Daniëls, algemeen voorzitter Federatie Medisch Specialisten