Column Léon Winkel in Medisch Contact: Dagelijks werk

20 april 2017

8 uur: Mail lezen, ochtendoverdracht, zingen voor jarige collega, naar de dagstart (LEAN), langs de poli met nieuwe collega, visite met de assistent, mails en telefoontjes tussendoor, snel een hap krentenbol tegen flauwheid. Lukt lunch vandaag of hebben we een tussen de middagbespreking waar we snel de bammetjes opeten?

Middagpoli, oh waardeloos deze column was nog niet opgestuurd, snel naar de andere locatie voor overleg over de extra poli’s, de wachtlijst loopt op, overleg met alle medisch managers, gaat het wel goed in ons ziekenhuis? Half 8 thuis, de jongste zoon nog net een knuffel in bed, middelste even helpen met huiswerk, oudste van de computer afhalen…. 21:30 rust.

Al vanaf mijn 8ste jaar wilde ik dokter worden, wilde ik mensen beter gaan maken. Het kwam van binnenuit, snel wist ik dat ik kinderarts wilde worden, na de coschappen zeker; daar lag en ligt mijn hart.

Naast (kinder-)geneeskunde had ik nog een passie. Organiseren, het beter maken van de omstandigheden. Dat begon als kind met wedstrijdjes in de straat organiseren, bijvoorbeeld wie de grootste sneeuwpop bouwde en daarna de krant bellen (foto gepubliceerd!). Tijdens mijn opleiding tot kinderarts kwam ik bij De Jonge Orde (nu De Jonge Specialist) om te strijden voor goede werktijden en eerlijke onregelmatigheidsvergoeding (gelukt!).

Waarom schrijf ik dit nu allemaal? De afgelopen jaren werk ik met veel plezier in het Spaarne Gasthuis in Haarlem en Hoofddorp. Samen met een inmiddels gefuseerde vakgroep werken we dagelijks aan de beste patiëntenzorg. Dat kunnen we alleen doen als we voldoende zeggenschap hebben over onze taken en daarnaast voldoende handen hebben om dat te regelen en vol te houden.

Het mooie van mijn functie als bestuurder van de Federatie Medisch Specialisten is dat ik me nu juist met deze zaken heb mogen bezighouden. De vernieuwde AMS die op 1 januari 2016 van start ging, waarin gezond en veilig werken centraal staan. Die afspraken zijn gemaakt en we zijn samen met de LAD hard bezig om daar handen en voeten aan te geven. En collega’s, houdt zelf ook de vinger aan de pols door regelmatig overleg met de raad van bestuur te hebben.

En lukt mij dat als medisch manager in de praktijk? Als je het begin van de column leest, lijkt het soms dat de dag nog steeds als een stoomwals over je heen walst, maar veel zaken zijn enorm verbeterd. Er is regelmatig overleg, we hebben inzicht in hoe en op welke manier we werken en houden productie in de gaten. Als er zieken zijn kunnen we die snel vervangen met alle steun van de raad van bestuur; was dat allemaal zo geweest zonder onze nieuwe AMS? Ik denk dat die ons veel geholpen heeft. Daarom ga ik door als bestuurder en als kinderarts en medisch manager; zet me maximaal in voor alle (zieke) kinderen als kinderarts, voor mijn collega's van mijn vakgroep als medisch manager en als FMS-bestuurder voor alle medisch specialisten; hoe we ook georganiseerd zijn, in de umc’s, in vrij beroep of in dienstverband.

Léon Winkel, vicevoorzitter Raad Beroepsbelangen Federatie Medisch Specialisten