Column Huib Cense Medisch Contact: Donald Duck of struisvogel?

29 september 2017

Ernest Codman tekende 100 jaar geleden een struisvogel die hem zijn chirurgische carrière kostte. Codman hield behandelresultaten bij met een vulpen op papieren kaarten, maar zijn collega’s wilden daar niets van weten: de struisvogel stak zijn kop in het zand.

Kunt u typen? Of doet u dat net als ik met twee vingers? Mijn kinderen volgen de ‘Donald Duck-typecursus’ en eigenlijk zou ik dat ook moeten doen. Op een gemiddelde werkdag in het ziekenhuis tik ik vaak meer dan ik opereer; patiëntgegevens in het nieuwe EPD, mailen, OSATS invullen, protocollen bijwerken op intranet, webbased formulier van een trialpatiënt, verplichte e-learningmodule, DICA-registratie, enzovoort. Dit is allemaal wat je noemt administratielast. Of is het régistratielast? Komt de ervaren last door de enorme hoeveelheid ‘twee vinger’-administraties of door de toegenomen régistratieverplichtingen?

Het huidige zorgsysteem legt de nadruk op regelgeving, controle, transparantie en verantwoording. Maar zijn nut en noodzaak u altijd helder? Of kunnen we dingen schrappen? U heeft als medisch specialist en lid van VvAA een oproep gekregen om mee te doen aan een enquête over administratieve lasten. In het kader van ‘(Ont)Regel de Zorg’ doen de Federatie Medisch Specialisten, VvAA en Het Roer Moet Om (HRMO) een verdiepend onderzoek onder medisch specialisten. Waar zitten de pijnpunten en hoe kunnen we die wegnemen? Donald Duck lost ze niet op.

En die struisvogel? Vragen we ons voldoende af waarom we registreren? Krijgen wij of onze patiënten er iets voor terug? Denk aan alle beschikbare informatie over morbiditeit, mortaliteit, landelijke registraties (harde kwaliteit); patiëntenenquêtes, IFMS en teamQ (zachte kwaliteit), en doelmatigheidsinformatie zoals kosten per ingreep. Registreren kan essentiële informatie opleveren waarmee we als dokters de patiëntenzorg kunnen verbeteren en waardoor we bovendien van elkaar kunnen leren. Dit kan binnen de eigen vakgroep, maar ook binnen de hele medische staf. Maar hoe doe je dat? Hoe maak je informatie inzichtelijk en creëer je een cultuur waarin dit veilig kan worden besproken? Binnen mijn vakgroep bespreken we sinds kort elke maand kwaliteitsinformatie met een ‘Codman-presentatie’. Aan de hand hiervan praten we met elkaar over harde en zachte kwaliteit en doelmatigheid; wat gaat goed en wat kan beter? Best spannend maar vooral leuk en leerzaam. Ik ben benieuwd hoe andere vakgroepen of medische staven dit doen – ik hoor het graag van u.

Op 18 november vertellen we samen met VvAA wat er uit de enquête administratieve lasten is gekomen en wat wij als Federatie Medisch Specialisten kunnen doen om de administratielast te verminderen. Daarnaast vraag ik u, om voor u zelf, uw vakgroep en uw medische staf te bedenken welke registratie waardevol is én hoe je hiervan gebruik kunt maken om de zorg voor patiënten te verbeteren. Wij zijn immers geen struisvogels!

Huib Cense, chirurg, vicevoorzitter Federatie Medisch Specialisten