CMHF tevreden met nieuw beleid tegen agressie in ziekenhuizen

7 september 2012

De CMHF (Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen) is tevreden met nieuwe maatregelen van minister Opstelten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie die het mogelijk maken aangifte tegen agressie in ziekenhuizen te doen onder nummer. Hiermee wordt het aangeven en verklaren onder nummer (in plaats van naam en/of adresgegevens) voor slachtoffers en getuigen landelijk mogelijk. Het nummer is een nieuw in te voeren uniek nummer, waardoor de bescherming optimaal is. De CMHF had eerder in de cao-onderhandelingen aangedrongen op maatregelen om aangifte te vergemakkelijken.

Agressie in ziekenhuis ontoelaatbaar

In ziekenhuizen komen vormen van agressie voor die ontoelaatbaar zijn.  Agressie op de eerste hulpposten, agressie van patiënten tegen personeel en agressie van familieleden tegen personeel. De CMHF heeft met de universitaire medische centra afspraken gemaakt over het doen van aangifte door de werkgever bij agressie tegen het personeel.  Het probleem bij die afspraak was echter dat vele politiekorpsen geen genoegen namen met een aangifte door de werkgever en alleen bereid waren een aangifte in behandeling te nemen indien het slachtoffer van agressie persoonlijk aangifte deed. Door veel ziekenhuispersoneel werd het doen van een aangifte achterwege gelaten, omdat via de aangifte de dader precies de naam weet van de aangever en zijn/haar adres. Door deze  maatregel van het ministerie van justitie is het nu mogelijk om op nummer aangifte te doen. De CMHF verwacht dat daardoor het aantal aangiftes fors zal toenemen en dit een dempende werking zal hebben op agressie tegen het zorgpersoneel.