Circulaire NZa over uitgestelde uitlevering van honorariumtariev

16 december 2011

De NZa heeft op 11 februari jl. een circulaire gepubliceerd. De circulaire beschrijft de stand van zaken DBC’s op weg naar transparantie (DOT) en de planning richting 2012.

Belangrijk element is de uitgestelde uitlevering van honorariumtarieven. De OMS en een groot aantal WV‘en staan afwijzend tegenover de voorgestelde vaststelling van normtijden en honorariumtarieven per 2012. Daarom is een gezamenlijke brief naar de NZa gestuurd en heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Dit overleg is nog niet afgerond, maar op korte termijn wordt duidelijkheid verwacht.

Het traject herallocatie normtijden dat door WV’en wordt doorlopen, wordt naar verwachting voortgezet op basis van een nieuwe planning. Het streven van de NZa is om deze nieuwe planning te laten passen in de oorspronkelijke DOT planning zodat invoering per 2012 mogelijk blijft.