Chirurgen stellen kwaliteitseisen voor kinder- en traumachirurgie

11 juni 2012

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) heeft vandaag voor de derde keer kwaliteitseisen gepubliceerd. Ditmaal betreft het normen voor de kinder- en traumachirurgie. Door het stellen van  kwaliteitseisen zullen ziekenhuizen zich het komende jaar verder specialiseren, meer gaan samenwerken, of stoppen met een behandeling. Zo wordt de ziekenhuiszorg herverdeeld op basis van kwaliteit.

Vorig jaar werden door de NVvH al eisen voor behandelingen van vaatziekten, overgewicht en diverse vormen van kanker gepubliceerd. Met de uitbreiding naar kinder- en traumachirurgie zijn nu kwaliteitseisen vastgesteld voor een groot deel van de complexe chirurgische zorg. De eisen betreffen onder andere de samenstelling van het behandelend team, de vereiste geavanceerde apparatuur, en het registreren van de resultaten van de behandelingen.
 
De OMS is verheugd over het feit dat de chirurgen normen voor verantwoorde zorg definiëren. De vandaag gepresenteerde normen bieden patiënten, zorgverzekeraars en de inspectie van de gezondheidszorg duidelijkheid over de eisen die de chirurgen zelf hanteren bij complexe chirurgische zorg. De NVvH stelt dat binnen een jaar alle ziekenhuizen moeten voldoen aan de vandaag gepresenteerde kwaliteitsnormen.