Chirurgen roepen CZ op patiënten niet onnodig ongerust te maken

15 december 2011

Zorgverzekeraar CZ maakt patiënten onnodig ongerust door de kwaliteit van de borstkankerbehandelingen van ziekenhuizen alleen te beoordelen op basis van het aantal uitgevoerde operaties. Dat stelt de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), de beroepsvereniging van chirurgen.

Een afvaardiging van de NVvH heeft gisteren uitgebreid gesproken met CZ over de normen die de zorgverzekeraar eenzijdig heeft opgesteld. De zorgverzekeraar gaf in dat gesprek niet aan van haar voornemen af te zullen stappen een ‘scorelijst’ met ziekenhuizen te publiceren die ziekenhuizen kwalificeert op basis van het aantal uitgevoerde operaties. Ook al is daar geen steun voor bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de Borstkankervereniging Nederland, de chirurgen en andere borstkankerspecialisten. IGZ benadrukte onlangs nog eens dat er geen onverantwoorde borstkankerzorg is in Nederland.


Gevoelens patiënten genegeerd

 
“Het is onbegrijpelijk dat CZ de belangen van een grote groepen patiënten negeert door nu zelfstandig normen te bepalen” zegt Dr M. Baas-Vrancken Peeters namens de NVvH. “CZ legt voor hun kwalificatie de nadruk op een minimumaantal operaties terwijl bij de behandeling van borstkanker veel meer komt kijken dan alleen de ervaring van de chirurg. Het is van belang dat het gehele medische team aan alle kwaliteitseisen voldoet. Daar heeft de patiënt veel meer aan, zoals ook blijkt uit het recent verschenen rapport ‘Kwaliteit van kankerzorg’ van KWF Kankerbestrijding. Als CZ doorzet, vragen toch al kwetsbare patiënten zich onterecht af of de ziekenhuizen die volgens CZ onvoldoende operaties verrichtten wel deugen. Dat moet je ze niet aandoen.”


Geen steun voor CZ

 
De inspectie gaf in een reactie op het voornemen van CZ aan dat alle ziekenhuizen in Nederland die borstkanker behandelen, voldoen aan ‘voorwaarden voor het leveren van verantwoorde zorg’. In een persverklaring schrijft IGZ: “De toepassing van de criteria die CZ heeft gehanteerd kan echter leiden tot misverstanden en onnodige ongerustheid bij patiënten.” Ook de Borstkanker Vereniging Nederland adviseert patiënten niet ongerust te worden van de CZ-lijst. Op de website staat: “Een onvoldoende of matige kwalificatie van CZ op ziekenhuisniveau betekent niet dat uw eigen behandeling niet goed is. CZ heeft vooral gekeken naar het aantal operaties dat iedere chirurg per jaar uitvoert en het totaal aantal operaties dat per ziekenhuis uitgevoerd wordt. Ervaring is belangrijk, maar wil niet zeggen dat de kwaliteit van de chirurg die u geopereerd heeft of gaat opereren onvoldoende is. Bovendien gaat uw behandeling meestal verder dan alleen de operatie en is het verstandig om daar ook naar te kijken.”


Nederland scoort hoog met zorg

 
Internationaal gezien staat de kwaliteit van de borstkankerzorg in Nederland op een hoog niveau. In Nederland genezen meer vrouwen na een borstkankerbehandeling dan in de ons omringende landen als België en Duitsland. Uit het recent verschenen rapport ‘Kwaliteit van kankerzorg’ van KWF Kankerbestrijding, blijkt dat de kwaliteit van borstkankerbehandeling nog verder zou kunnen verbeteren door deze zorg te concentreren in klinieken die hier optimaal voor uitgerust zijn. De aanwezigheid van een team van behandelaars die goed op elkaar ingespeeld zijn, is hierbij van essentieel belang en weegt zwaarder dan het aantal uitgevoerde operaties per jaar. De NVvH heeft recent minimumnormen hiervoor vastgelegd. Bovendien zet de beroepsvereniging op dit moment in op het transparant maken van de daadwerkelijke prestaties van de geleverde zorg, ondermeer door een verplichte landelijke registratie van de resultaten van borstkankerbehandeling.