CBS over omzet zorgpraktijken medisch specialisten 2010-2014

15 november 2017

Deze week berichtte het CBS over omzetstijgingen in de periode 2005-2015 bij diverse ‘Zorgpraktijken’ zoals huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten. Ook medisch specialisten worden als groep benoemd in de berichtgeving. Het CBS meldt dat voor medisch specialisten alleen statistiek beschikbaar is over 5 jaar (2010-2014). In die vijf jaar is de omzet van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren met 8% gestegen. Door de toegenomen kosten is het resultaat in deze periode met 1,2% gedaald.