Cardiologen zorgen voor solide kwaliteitsinstrument

12 december 2011

Wetenschappelijke verenigingen werken in hoog tempo aan het bepalen van hun normen voor kwaliteits- en veiligheidseisen. Eerder waren het chirurgen en urologen die hun normen bekendmaakten, vandaag is het de beurt aan de cardiologen. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) maakte vanmorgen de normen bekend waaraan drie veel voorkomende en risicovolle cardiologische behandelingen moeten voldoen om optimale kwaliteit te kunnen bieden. Marcel Daniëls, voorzitter van de Raad Kwaliteit van de Orde van Medisch specialisten (OMS) en zelf cardioloog, is trots op deze mijlpaal. “De medisch-specialistische zorg heeft er weer een solide instrument bij om medisch specialistische zorg te toetsen en verder te verbeteren. “

Meer dan volume
Maatschappelijke en medische ontwikkelingen stimuleren dat de kwaliteit van medisch-specialistische zorg toetsbaarder wordt. Voor Marcel Daniëls is het centrale uitgangspunt dat het voor iedereen – patiënten, ziekenhuizen en zorgverzekeraars – duidelijk moet zijn waar medisch-specialistische zorg aan moet voldoen. “Dat gaat verder dan alleen maar kijken naar het aantal behandelingen. Het is minstens zo belangrijk om te kijken naar het team, ervaring en deskundigheid. In deze NVVC- normen voor dotterbehandelingen, inwendige cadioverter defibrillator-implantaties en hartklepvervanging is dat is allemaal goed meegenomen”. Ook voor startende centra zijn volumenormen afgesproken die vallen binnen de kwaliteitseisen. 

Normen bepalen zorginkoop
Dat de NVVC heeft gekozen voor optimale normen om de kwaliteit en patiëntveiligheid te garanderen wordt door Zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea als zeer constructief ervaren. Volgens de zorgverzekeraar hebben verzekerden het recht om te weten welke ziekenhuizen wel of niet aan de kwaliteitseisen voldoen. Arné van den Boom, directeur Zilveren Kruis Achmea: “Wij willen alleen afspraken maken met ziekenhuizen die voldoen aan de kwaliteitseisen en die gecontroleerd zijn door de NVVC”. Net zoals de kwaliteitsinformatie van de chirurgen en urologen zullen ook de normen van de cardiologen, en welke ziekenhuizen daaraan voldoen, op de website van Zilveren Kruis verschijnen.

Kwaliteitkoepel
De publicatie van de NVVC-normen past bij de talloze activiteiten die ervoor zorgen dat inspanningen rond medisch-specialistische zorg inzichtelijker worden. Zo is op 8 juni www.kwaliteitskoepel.nl gelanceerd: een website waar alle medisch specialistische richtlijnen eenvoudig te raadplegen zijn. Daniëls “Eindelijk is er een plek waar de medisch-specialistische richtlijnen overzichtelijk en toegankelijk te vinden zijn. Deze website, door de 29 wetenschappelijke verenigingen en de OMS ontwikkeld, betekent voor de patiënt dat de dokter altijd de professionele richtlijnen van zijn specialisme en andere specialismen snel tot zijn beschikking heeft. Een flinke verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg.” Naast richtlijnen zullen ook de kwaliteitsnormen via deze website ontsloten worden.