Campagne antibioticaresistentie gestart

21 januari 2016

Met de boodschap ‘Antibiotica is geen antigriep’ is het ministerie van VWS vandaag een publiekscampagne over antibioticaresistentie gestart. De campagne wil bewustwording en kennis bij het grote publiek vergroten over de werking en het gebruik van antibiotica. De campagne maakt onderdeel uit van de ´Meerjarenagenda antibioticaresistentie in de zorg´ waarbinnen de Federatie samen met een andere zorgpartijen en VWS afspraken heeft gemaakt om de effecten van antibioticaresistentie op ziektelast en sterfte te voorkomen.

De campagne start met radiospotjes, video's en banners gericht op aansprekende thema’s zoals griep, verkoudheid en buikgriep. Vanaf februari worden de wachtkamers bij de huisarts en apotheek voorzien van folders en posters. Tips voor het gebruik van antibiotica en maatregelen die mensen zelf kunnen nemen om de kans op infecties en antibioticaresistentie te verkleinen staan op de speciale actiewebsite van het ministerie van VWS.