Brochure helpt bij gesprek tussen patiënt en arts over levenseinde

12 juni 2012

Praten met de dokter over de laatste fase van het leven gebeurt vaak te laat. Met als gevolg teleurstellingen, onbegrip en het gevoel bij patiënten en hun familie dat het te laat is voor wezenlijke besluiten. Acht organisaties brengen vandaag de publieksbrochure Spreek op tijd over uw levenseinde uit. Deze biedt hulp om met de dokter in gesprek te gaan over wensen, verwachtingen en mogelijkheden aan het einde van het leven.

‘Maak wederzijdse wensen, verwachtingen en mogelijkheden bespreekbaar voordat het te laat is’. Dat is het credo van acht samenwerkende organisaties voor patiënten, ouderen en artsen. Om patiënten op weg te helpen hebben ze gezamenlijk de publieksbrochure uitgebracht. De brochure biedt voorbeeldvragen om patiënten te helpen tijdig in gesprek te gaan met hun dokter. Verder bevat de brochure informatie over wilsverklaringen, zorgmogelijkheden aan het einde van het leven (palliatieve zorg) en euthanasie.

De patiëntenbrochure is een vervolg op de vorig jaar uitgebrachte artsenbrochure. Nu hebben artsen en patiënten samen een instrument in handen om met elkaar het moeilijke gesprek over het levenseinde aan te gaan, zonder misverstanden. De patiëntenbrochure wordt officieel aangeboden op 14 juni 2012 tijdens het KNMG-symposium ‘Geef nooit op?’ waar gediscussieerd zal worden over doorbehandelen in de laatste levensfase.