Bosscha voorzitter stichting BOLS

12 december 2011

Koop Bosscha is 14 september benoemd als voorzitter van de stichting BOLS. Dit adviesorgaan houdt zich met name bezig met de verdeling van de opleidingsplaatsen van medisch specialisten maar adviseert ook over andere opleidingsgerelateerde zaken. Bosscha neemt daarmee de voorzittershamer over van Guy Peeters, voorzitter Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+. Bosscha is chirurg en opleider in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ‘s-Hertogenbosch en zit samen met Joep Dörr, voorzitter Raad Opleiding, namens de Orde van Medisch Specialisten (OMS) in het BOLS bestuur.

Bosscha is verheugd over zijn benoeming. “Het afgelopen jaar is er al veel bereikt. Het BOLS heeft ten opzichte van voorgaande jaren veel meer verantwoordelijkheid gekregen. VWS verwacht van ons verdere transparantie in het toewijzingsproces.” Het BOLS betrekt bij dit proces alle wetenschappelijke verenigingen, OOR’s, opleiders en opleidingsinstellingen. Aan Koop Bosscha de taak om het komend jaar de nieuwe rol en positionering van het BOLS verder uit te werken. Het voorzitterschap van het BOLS rouleert jaarlijks tussen de partijen die het BOLS in 2007 hebben opgericht. Naast de OMS zijn dat de NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).