Blog Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem: Het gaat niet goed

31 december 2020

'Het gaat niet goed. Het aantal patiënten met COVID-19 loopt op in de ziekenhuizen en tot overmaat van ramp valt tegelijkertijd te veel personeel uit. In de regio’s waar veel besmettingen zijn, wordt natuurlijk ook veel personeel besmet en vervolgens ziek. Dit geeft dan weer extra druk op de ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Indien de ziekenhuisopnames blijven oplopen dient een volgende fase in de crisis zich op korte termijn aan.

Nu al worden (delen van) de kritisch planbare zorg, die binnen 6 weken moet worden verleend, opgeschoven. Als dit te lang duurt zal dit volgens de definitie van deze zorgklasse gepaard gaan met ‘aanmerkelijke kans op gezondheidsschade of verlies van levensjaren’. Als je ziet welke zorg hieronder valt, zoals hartchirurgie, kankerchirurgie en dergelijke, dan begrijp je dat onmiddellijk. Dokters, verpleegkundigen en ander zorgpersoneel, bestuurders en overheid, iedereen doet zijn uiterste best om deze gezondheidsschade te voorkomen.

En dan speelt er ook nog eens zoiets als een vaccinatiediscussie doorheen. Een vaccinatiestrategie gebaseerd op een advies van de Gezondheidsraad. Een goed onderbouwd advies, behalve dat ze de ggz vergeten zijn. 
Een advies waarop het kabinet prima een vaccinatiestrategie kan baseren. Het uitgangspunt van de Gezondheidsraad zal zijn geweest beschikbaarheid van voldoende personeel. Dan begrijp ik heel goed dat je wil beginnen met ‘kwetsbaren eerst’ met als doel het sparen van zoveel mogelijk levensjaren. Echter, door uitval van zorgpersoneel vanwege een veel grotere prevalentie van het virus in de bevolking lopen we het risico heel veel gezondheidsschade en verlies van levensjaren op te lopen vanwege het ontbreken van capaciteit in de ziekenhuizen. Met name voor de kritisch planbare zorg. Daarom wil ik het kabinet oproepen om de vaccinatiestrategie te heroverwegen want politiek leiderschap vereist op dit moment een nieuwe afweging.

De ziekenhuiscapaciteit staat te zwaar onder druk. Het rapport van de Gezondheidsraad geeft ook ruimte voor een aanpassing van de vaccinatiestrategie onder het kopje ‘Voorkomen van maatschappelijke ontwrichting’ waarbij als randvoorwaarde een reële dreiging wordt genoemd. Me dunkt dat we daar nu mee te maken hebben. Als we nu niet vaccineren, hebben we in januari onvoldoende zorgpersoneel. Veel Federatieleden, de voorzitters van de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten, hebben mij benaderd met vragen als “kan een deel van het ziekenhuispersoneel niet eerder gevaccineerd worden, want we hebben de komende weken tot maanden ons personeel hard nodig, anders gebeuren er ongelukken” en “als het kabinet dat besluit neemt dan kunnen we ook nog eens morgen beginnen met vaccineren, want in de ziekenhuizen ligt de infrastructuur nagenoeg klaar”. Kortom, ik verzoek het kabinet nog eens goed naar de door hen gekozen vaccinatiestrategie te kijken en bovenstaande argumenten hierin te betrekken.'

Peter Paul van Benthem,
Kno-arts en voorzitter Federatie Medisch Specialisten