Blijf investeren in gezamenlijkheid

11 april 2016

Van een vereniging met individuele leden naar een Federatie van 32 wetenschappelijke verenigingen met een achterban van ruim 20.000 leden. ‘De omslag die we het afgelopen jaar hebben gemaakt  was de moeite waard.’ Dat concludeert voorzitter Frank de Grave in het concept jaarverslag 2015 van de Federatie Medisch Specialisten, dat vandaag gepubliceerd werd. De Grave baseert zich daarbij op de successen die de samenwerking binnen de Federatie het afgelopen jaar opgeleverd heeft.

Gezamenlijkheid levert op

Dat de gezamenlijkheid succes oplevert, blijkt onder meer uit de effectieve ondersteuning van opleiders, aios en andere betrokkenen bij de individualisering van de opleidingsduur. Samen met de LAD droeg de Federatie bij aan een nieuwe Cao UMC en een nieuwe Cao Ziekenhuizen, met een betere werk- en inkomenspositie en meer mogelijkheden om veilig en gezond te werken. En we onderhandelden succesvol met de NFU over de pensioenaftopping: zij geeft nu 100 procent van het werkgeversdeel van de pensioenpremie terug, 

Daarnaast zet de Federatie zich dagelijks in om het imago van medisch specialisten te versterken en het werk van de beroepsgroep zichtbaar te maken in de media. In 2015 kwamen medisch specialisten steeds vaker op een positieve manier in het nieuws.

Ruim 3.000 vragen beantwoord

De Federatie ondersteunde ook afzonderlijke wetenschappelijke verenigingen en individuele medisch specialisten. Zo konden de klinisch geriaters hun wetenschapsagenda aan minister Schippers aanbieden. Hiermee creëerden ze landelijke media-aandacht voor onderzoek naar de effectiviteit van bloeddruk- en cholesterolverlagers bij ouderen. Het Kennisinstituut Medisch Specialisten, onderdeel van de Federatie, ondersteunt de 32 wetenschappelijke verenigingen bij het ontwikkelen van richtlijnen. In 2015 zijn 120 medisch-specialistische richtlijnen beschikbaar gekomen.
Het Kennis- en Dienstverleningscentrum behandelde in 2015 ruim 3.000 individuele vragen van medisch specialisten, onder andere over arbeidsvoorwaarden, ondernemerszaken, opleiding en gezondheidsrecht.

Over de grenzen heen

Deze successen betekenen volgens Frank de Grave echter niet dat de Federatie op haar lauweren kan rusten. Zo is hij van mening dat de onderhandelingen met de zorgverzekeraars te veel over geld gaan en te weinig over kwaliteit. Dit is volgens De Grave een van de thema’s waarover we als collectief een krachtiger geluid kunnen laten horen dan als afzonderlijke verenigingen. Hij roept de wetenschappelijke verenigingen dan ook op om te blijven investeren in de gezamenlijkheid en waar nodig over de grenzen van het eigen vakgebied te kijken. 

Contact met individuele medisch specialisten

De Federatie moet daarnaast blijven investeren in het rechtstreekse contact met de individuele medisch specialisten. “We zijn daar afgelopen jaar mee begonnen in de vorm van werkbezoeken en een vaste contactpersoon per ziekenhuis. Zo willen we alle medisch specialisten betrokken houden en blijven we samen in the lead als het om de toekomst van de medisch-specialistische zorg gaat” aldus De Grave.

Het concept jaarverslag wordt in juni geaccordeerd in de Algemene Vergadering.