Bijeenkomst pensioenaftopping ggz

3 februari 2016

Onlangs heeft FBZ (de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg*) een gesprek gehad met GGZ Nederland over de pensioenaftopping. Dat gesprek verliep weinig hoopvol, omdat er volgens GGZ Nederland onvoldoende juridische en financiële gronden zijn om werknemers te compenseren. FBZ, de Federatie Medisch Specialisten en de LAD bestrijden dat. De Federatie en de LAD organiseren op 9 maart een bijeenkomst om medisch specialisten handvatten aan te reiken om lokaal de druk op te voeren.

Sinds 1 januari 2015 kunnen werknemers over het salarisdeel boven 100.000 euro bruto niet langer onder fiscaal gunstige voorwaarden pensioen opbouwen via hun werkgever. Zowel het werkgevers- als werknemersdeel van de pensioenpremie wordt daardoor ‘afgetopt’. FBZ, de LAD en de Federatie vinden dat het werkgeversdeel terug moet naar de werknemer, omdat werknemers en werkgevers hebben afgesproken samen bij te dragen aan een goed pensioen.
GGZ Nederland heeft echter aangegeven dat compensatie juridisch en financieel onhaalbaar is.
Volgens de Federatie, LAD en FBZ klopt dat niet. Het geld werd in 2014 gewoon uitgegeven en is onderdeel van de arbeidsvoorwaarden van de mensen die het betreft. Bovendien is compensatie in andere sectoren gewoon mogelijk (umc’s, gehandicaptenzorg en bedrijfsartsen, maar bijvoorbeeld ook veel grote bedrijven). Waarom zou het dan niet in de ggz kunnen?

Druk opvoeren

De LAD en de Federatie adviseren medisch specialisten om binnen hun instelling de druk op te voeren. De raden van bestuur van ggz-instellingen vormen samen immers GGZ Nederland. De LAD en de Federatie hebben voorbeeldbrieven gemaakt, die medisch specialisten naar hun raad van bestuur kunnen versturen, met als doel binnen hun instelling het gesprek aan te gaan over compensatie. Ook voorzien ze hen binnenkort van ‘facts’ die ze in die gesprekken kunnen gebruiken.
Om medisch specialisten te informeren over het vervolg en over mogelijkheden om de druk verder op te voeren, organiseren de Federatie en de LAD op 9 maart ’s avonds een bijeenkomst. Medisch specialisten hebben daarvoor intussen een uitnodiging ontvangen.

* FBZ zit, mede namens LAD-leden, aan de onderhandelingstafel van de Cao GGZ. De beroepsorganisatie vertegenwoordigt daarmee de belangen van psychiaters in dienstverband die lid zijn van de LAD en die via de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie zijn aangesloten bij de Federatie Medisch Specialisten.