Betere zorg en meer inzicht in kwaliteit

15 december 2011

“Met de Normering Chirurgische Behandelingen worden heldere kwaliteits- en veiligheidseisen gesteld. Daardoor is het voor iedereen – patiënten, ziekenhuizen en zorgverzekeraars – duidelijk waar chirurgische zorg aan moet voldoen”. Dit stelt Marcel Daniëls, voorzitter van de Raad voor Wetenschap Opleiding en Kwaliteit van de Orde van Medisch Specialisten (OMS) in reactie op de kwaliteitseisen voor de behandeling van onder andere borst-, darm- en longkanker die de Nederlandse Vereniging van Heelkunde vandaag publiceerde. Kwaliteitsnormen zijn een belangrijk instrument om de kwaliteit van de medisch-specialistisch zorg te verbeteren. De OMS dringt er bij de Nederlandse ziekenhuizen op aan om snel met de implementatie van de normen te starten.

De kwaliteit van de medisch specialistische zorg in Nederland staat op hoog niveau. Het streven is en blijft om te zoeken naar mogelijkheden om dit verder te verbeteren, meent Daniëls. Maatschappelijke en medische ontwikkelingen stimuleren dat medisch specialisten samen werken om de zorg beter te maken en meer toetsbaar, zowel voor wat betreft kwaliteit en kwantiteit, als organisatiewijze en kostenefficiency.

Medisch specialisten nemen hun verantwoordelijkheid

De afgelopen jaren zijn 150 richtlijnen opgesteld of in ontwikkeling gegaan. Wetenschappelijke verenigingen pakken bovendien de ontwikkeling van kwaliteitsnormen proactief op en publiceren deze, zoals recent de Nederlandse Vereniging voor Urologie en vandaag de chirurgen. Diverse wetenschappelijke verenigingen zullen in 2011 nieuwe normen publiceren voor specifieke behandelingen. De medisch specialisten nemen hiermee hun inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de zorg. Zij zijn immers de kennishouders van de medisch specialistische zorg.

Formuleren van criteria is eerste stap

Het formuleren van criteria (normen) waaraan kwalitatief goede zorg moet voldoen, is de eerste stap in een traject dat waarschijnlijk zal leiden tot concentratie of regionalisatie van de zorg, omdat niet alle ziekenhuizen aan alle normen kunnen of willen voldoen. “Dergelijke normen gaan over aspecten als infrastructuur, de organisatie, specialisatiegraad, behandelvolume én het meten van uitkomsten van zorg. Het is dan ook belangrijk om te investeren in eenduidige “uitkomst-van-zorg-registraties” zoals medisch specialisten deze momenteel ontwikkelen", zo stelt Daniëls.

Implementatie

De OMS is van mening dat er voldoende tijd moet zitten tussen het publiceren van de normen en de handhaving ervan. Iedereen moet immers de kans krijgen tegemoet te komen aan de gestelde voorwaarden. Hierover is reeds overleg geweest met de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daniëls: ‘Het is belangrijk dat alle partijen betrokken worden bij de implementatie, zowel medisch specialisten, ziekenhuizen, patiënten, als ook de zorgverzekeraars. Kwaliteitscriteria dienen daarbij het uitgangspunt te zijn. Tegelijk dient er rekening te worden gehouden met de financiële consequenties, evenals met de bereikbaarheid van centra, het verdwijnen van kennis in de overige ziekenhuizen en het aanpassen van opleidingen.”