Betere contractering stap dichterbij

17 februari 2017

Meer dan tweehonderd deelnemers aan drie regiobijeenkomsten zijn aan de slag gegaan met zes concrete voorstellen van de Federatie, ZKN, ZN, NFU, en NVZ om het proces rond de zorginkoop te verbeteren. De voorstellen, die vorig jaar door de zorgaanbieders en zorgverzekeraars werden bedacht, zijn tijdens de bijeenkomsten in diverse workshops verder uitgewerkt. Het doel is dat zorginkopers en –verkopers er in de contracteringsronde van 2018 mee aan de slag kunnen.

Uitwerking voorstellen

De voorstellen die tijdens de regiobijeenkomsten besproken werden, gaan onder andere over ‘joint fact finding’ - ofwel uitgaan van dezelfde basisset gegevens - het afsluiten van meerjarencontracten, een nieuw ontworpen contracteerproces en het delen van ‘good contracting practises’. Kort samengevat houden de voorstellen in dat het eindresultaat van joint fact finding een gezamenlijke dataset moet zijn die online beschikbaar is voor alle partijen. Idealiter is de deadline elk jaar op 12 november, en dan moeten ook de prijslijsten klaar zijn. Grote beleidswijzigingen vanuit de NZa zouden moeten uitblijven zodat de partijen de deadline van 12 november kunnen halen. Een ander voorstel is dat er een modelovereenkomst komt voor waar verzekeraars en zorgaanbieders gebruik van kunnen maken. Met dezelfde basisinformatie, duidelijke procesafpraken en op elkaar afgestemde terminologie willen de zorgaanbieders en zorgverzekeraars zorgen dat er voldoende zorg tegen een goede prijs wordt geleverd én dat er meer duidelijkheid komt over welke zorg verzekeraars vergoeden.