Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stafmaatschap

22 februari 2012

De OMS heeft, met name om fiscale redenen, bij het oprichten van collectieven geadviseerd een maatschap te vormen. Hierdoor blijft het ‘via’ declareren mogelijk en daarmee het ondernemerschap in stand. Ter voorkoming dat bestuurders van de maatschap privé geraakt worden door claims, is het raadzaam een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te laten sluiten door het collectief. Deze verzekering dient zowel ter dekking van claims als om rechtsbijstand te verkrijgen. Dit dient een verzekeringsproduct op maat te zijn.

De OMS is op de hoogte dat VvAA (zorginstellingen@vvaa.nl ) en Sibbing & Wateler (tikink@sibbing.nl ) een aansprakelijkheidsverzekering aanbieden toegesneden op het besturen van een collectief van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren. Uiteraard beslist u zelf -althans uw collectief- of u een dergelijke polis afsluit. U kunt zich hierover  laten adviseren op individueel niveau en op basis van een offerte een vergelijking maken tussen de bestaande producten.

Als uw collectief heeft gekozen voor de coöperatie, dan is gekozen voor een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. Zelfs al zijn bestuurders hierdoor in beginsel niet hoofdelijk aansprakelijk, ook dan is het niet ongebruikelijk een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering te sluiten. Hiervoor zijn reguliere verzekeringsproducten toereikend.

Voor inhoudelijke vragen over het verzekeringsproducten kunt contact opnemen met uw adviseur. Voor andere vragen kunt u terecht bij infodesk@orde.nl of (030) 28 23 666.