Behoud restitutiepolis voor vrije artsenkeuze

25 april 2014

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) vindt het essentieel dat de keuze voor een restitutiepolis of een naturapolis van kracht blijft. De OMS kreeg afgelopen week een aantal signalen binnen van leden die zich zorgen maken over de mogelijke beperking van de vrije artsenkeuze. Deze zorg is begrijpelijk, want de relatie tussen de patiënt en de behandelende arts is van grote betekenis. Anderzijds is het ook wat lastig te verdedigen dat alle verzekerden moeten meebetalen bij eventuele inefficiënte zorg. Uiteindelijk moet deze afweging worden gemaakt door politiek Den Haag.

Restitutiepolis moet betaalbaar blijven

De OMS heeft zich er samen met de patiëntenorganisatie NPCF hard voor gemaakt dat de vrije artsenkeuze zoveel mogelijk intact blijft. Dit is in de zomer 2013 besproken bij het hoofdlijnenakkoord voor de medisch specialistische zorg. Oorspronkelijk wilde de minister alleen zogeheten naturapolissen toestaan en restitutiepolissen met volledige vrije artsenkeuze verbieden. Dat is in het hoofdlijnenakkoord teruggedraaid. Restitutiepolissen blijven mogelijk, dus iedereen kan kiezen voor een volledige vrije artsenkeuze. De OMS heeft daarbij ook benadrukt dat het cruciaal is dat die restitutiepolis betaalbaar blijft en dat het prijsverschil met de naturapolis niet te groot wordt.

Keuzevrijheid voor restitutiepolis of naturapolis

Iedere Nederlander kan kiezen voor een restitutiepolis of voor een naturapolis. Met een naturapolis heeft een verzekerde de keuze om naar zorgaanbieders te gaan waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Gaat de verzekerde naar een zorgaanbieder waarmee de zorgverzekeraar geen contract heeft, moet men eerst zelf voor die zorg betalen en wordt er later een gedeelte vergoed. Bij een restitutiepolis heeft de verzekerde de keuze om naar alle zorgaanbieders te gaan, waarbij de zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vrijwel volledig vergoed wordt door de zorgverzekeraar.