Beddentekort niet opgelost na griepepidemie

5 april 2018

Het beddentekort in ziekenhuizen leidt tot suboptimale situaties in de medische zorg. Dat blijkt uit een eerste peiling van de Federatie Medisch Specialisten. De Federatie deed de peiling om beter zicht te krijgen op de oorzaken van het beddentekort na signalen van medisch specialisten over de impact daarvan op hun dagelijks werk. Volgens bijna 90 procent van de medisch specialisten blijft het ook na de recente griepepidemie een probleem.

Twee derde van de medisch specialisten geeft aan dagelijks dan wel wekelijks op zoek te moeten naar bedden in andere ziekenhuizen om een patiënt op te kunnen nemen. Medisch specialisten besteden daar één tot vier uur per patiënt aan. De reden van het beddentekort is volgens de helft van de medisch specialisten een tekort aan personeel. Een kwart van de medisch specialisten noemt als tweede oorzaak de stagnatie in ontslag van kwetsbare/zorgbehoeftige ouderen op de afdeling.
Op de vraag of het beddentekort leidt tot het uitstellen van operaties of andere ingrepen geeft meer dan de helft van de medisch specialisten aan daar wekelijks of maandelijks mee te maken te hebben.

De peiling onder medisch specialisten gaat over de periode van het afgelopen half jaar. Honderden medisch specialisten deden mee aan de peiling.