Basisset indicatoren IGZ brengt risico’s in de zorg in kaart

24 februari 2017

De samenwerking tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg, ziekenhuizen, medisch specialisten en verpleegkundigen bij het opstellen van de basisset indicatoren begint zijn vruchten af te werpen. Met goede samenwerking kunnen bruikbare indicatoren worden opgesteld die na goede duiding richting geven aan verbetermaatregelen. Zo laat het vandaag gepubliceerde rapport ‘Het resultaat telt Ziekenhuizen 2015’ zien dat de risico’s rondom het operatief proces en de oncologie onder controle zijn en dat de aandacht nu uit kan gaan naar de risicovolle processen rondom diagnostiek en coördinatie van zorg.

De zogenaamde basisset indicatoren worden jaarlijks opgesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

Zorgvuldige afweging

Voorafgaand aan de vaststelling van de indicatoren worden door gesprekken tussen de IGZ en wetenschappelijke verenigingen en V&VN afdelingen de belangrijkste risico’s in kaart gebracht die professionals ervaren in de medisch specialistische zorg. IGZ, de Federatie, V&VN, NFU en NVZ maken vervolgens een zorgvuldige afweging bij het opstellen van de indicatoren ten aanzien van te behalen kwaliteitswinst en de daarvoor benodigde registratielast.

Kwaliteitsverbetering

De IGZ gebruikt de indicatoren om te bepalen welke thema’s in een ziekenhuis extra aandacht of verder onderzoek vragen. Voor ziekenhuizen en medisch specialisten bieden  de indicatoren inzicht in verschillende werkprocessen en kunnen gebruikt worden om kwaliteit van zorg daadwerkelijk te verbeteren.

De indicatoren worden opgenomen in de zogenaamde Basisset Medisch Specialistisch zorg. In de Basisset Ziekenhuizen staan alle indicatoren beschreven. Het Resultaat Telt Ziekenhuizen beschrijft de uitkomsten. Inmiddels zijn er 32 wetenschappelijke verenigingen aangesloten bij het ontwikkelen en onderhouden van de Basisset.

Particuliere klinieken

De indicatoren van de particuliere klinieken zijn apart gemeten en geanalyseerd door de IGZ. Vanaf volgend jaar vormen de indicatoren van de ziekenhuizen en de particuliere klinieken samen een set. In een Infografic zijn de belangrijkste risico’s in beeld gebracht.