'Artsen moeten zich meer bezighouden met preventie'

19 november 2015

Artsenfederatie KNMG wil zich actief gaan inzetten voor preventie van gezondheidsschade en stimulerende maatregelen ter gezondheidsbevordering. Medisch specialisten vinden vrijwel allemaal dat vragen naar de leefstijl van een patiënt thuishoort in de spreekkamer. Zo bleek eerder dit jaar al uit een enquête van de Federatie Medisch Specialisten en Brandpunt.

De komende jaren concentreert de KNMG zich op de thema’s tabaksontmoediging, verantwoord alcoholgebruik, gezond gewicht en voldoende beweging. Welvaartsziekten, gezondheidsschade die ontstaat door leefgewoonten die samenhangen met de moderne welvaart, veroorzaken een steeds omvangrijkere ziektelast. Volgens de KNMG kan preventie en gezondheidsbevordering de gezondheidsschade deels voorkomen of bestrijden. "Artsen kunnen door een pro-actieve, signalerende en adviserende rol een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van gezondheidsschade en het bevorderen van de algemene gezondheid." Een aanzet hiertoe doet de KNMG in het plan 'Preventie & Gezondheidsbevordering. Een beroepsgroepoverstijgende aanpak'. 

Lees het volledige bericht op de website van de KNMG