Artsen moeten een collega persoonlijk aanspreken

19 december 2011

Artsen moeten een collega persoonlijk aanspreken als ze signalen zien van mogelijk disfunctioneren. Dit zegt artsenfederatie KNMG in reactie op een uitzending gisteravond van Tros Radar. KNMG-voorzitter Arie Nieuwenhuijzen Kruseman: ‘We moeten zorgen voor inburgering van de gedragsregel dat je elkaar aanspreekt op mogelijke missers.’

In de uitzending van Tros Radar op 21 maart jl. werd ingezoomd op de rol van collega-artsen van een orthopeed van het Waterlandziekenhuis in Purmerend. De KNMG heeft in gedragsregels vastgelegd wat van artsen mag worden verwacht bij het omgaan met incidenten, fouten en klachten. KNMG-voorzitter Kruseman: ”De vuistregel is dat artsen collega’s moeten aanspreken als ze signalen zien van fouten of disfunctioneren, hoe moeilijk dat ook is. Ook moet je afspraken maken in groepsverband over de aanpak van disfunctioneren en het inschakelen van een hoger niveau. Het tijdig en actief bespreken van signalen kan een onveilige en steeds moeilijker oplosbare werksituatie voorkomen. Tegelijk weten we dat een cultuuromslag nodig is om deze gedragsregel te laten inburgeren.”


Toevoeging OMS: wetenschappelijke verenigingen actief tegen disfunctioneren

 
Verschillende wetenschappelijke verenigingen ontplooien initiatieven rond het vraagstuk disfunctioneren. Zo hield de Nederlandse Vereniging voor Neurologie op donderdag 17 maart een speciale bijeenkomst om van gedachten te wisselen over dit onderwerp. Een van de conclusies was dat er een vertrouwenscommissie, bestaande uit experts en juristen, moet komen die op afroep kan worden ingeschakeld bij het vermoeden van disfunctioneren. De OMS juicht een dergelijke aanpak toe en hoopt dat andere wetenschappelijke verenigingen zich zullen aansluiten bij deze initiatieven.