Artsen dragen 5000 oplossingen aan voor vermindering administratieve lasten

18 november 2017

Medisch specialisten en artsen in opleiding zijn gemiddeld 40 procent van hun totale werktijd kwijt aan administratieve handelingen. Meer dan de helft van deze handelingen ervaren zij als niet zinnig. Tijd die ten koste gaat van de patiëntenzorg. Dat blijkt uit onderzoek van de Federatie Medisch Specialisten en de VvAA onder ruim 3000 medisch specialisten en aios. 94% van de respondenten geeft aan dat de administratieve lasten het werkplezier verminderen. Marcel Daniels, cardioloog en algemeen voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten: “Het is een groot probleem dat veel emoties oproept. We hebben met dit onderzoek voor het eerst concrete gegevens over de ervaren administratieve lasten verkregen, maar we hebben ook gevraagd naar mogelijke oplossingen. De respons was ongekend. Bijna 5000 suggesties zijn aangedragen om administratieve handelingen te verminderen.”

Op een 5-daagse werkweek betekent 40% aan administratieve handelingen twee volle werkdagen.  Waarvan ruim de helft volgens de medisch specialisten en aios niet zinnig is. Daniels: “Dat is dus één dag in de week. Tijd die beter gestoken had kunnen worden in gesprekken met de patiënt over wat voor hem of haar zinnige zorg is bijvoorbeeld.”

Drie oplossingsrichtingen

De 5000 oplossingen die medisch specialisten en aios hebben aangedragen, kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën: Betere ondersteuning door ict-systemen, met name het EPD, meer (personele) ondersteuning van medisch specialisten en aios bij administratieve handelingen en het afschaffen, verminderen en/of saneren van (onderdelen van) specifieke administratieve handelingen.

Elektronisch patiëntendossier

Driekwart van de medisch specialisten en aios geeft aan dat de ict-systemen hen niet voldoende ondersteunen bij hun administratieve taken. Een veelgehoorde oplossing is het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van het elektronisch patiëntendossier (EPD).Daarnaast leidt het dubbel vastleggen van patiëntgegevens en aanvragen tot grote frustratie. 70% zegt gegevens vaak dubbel te moeten invoeren. Zaken zouden volgens hen eenmalig en eenduidig moeten kunnen worden vastgelegd en daarbij voor meervoudig gebruik moeten dienen. Een oplossing voor veel van de huidige problemen wordt gezien in het realiseren van één landelijk gekoppeld EPD-systeem.

Personele ondersteuning

Medisch specialisten en aios ervaren bovendien dat ze te veel tijd bezig zijn met het inkloppen van gegevens. Dokters kunnen dat best, maar vinden dat niet efficiënt. Daarom zien de medisch specialisten en aios een duidelijke oplossing in meer administratieve ondersteuning en uitbreiding van bevoegdheden van secretaresses, verpleegkundigen en poli-assistentes.

Nut en noodzaak

Medisch specialisten en aios geven aan dat de maatschappelijke tendens van transparantie is doorgeslagen. Een van de meest genoemde oplossing is het afschaffen van indicatoren, ziekenhuisbrede kwaliteitssystemen en kwaliteitskeurmerken die weinig tot niets zeggen over de daadwerkelijke kwaliteit van zorg of niet bijdragen aan het verbeteren van de zorg.

(Ont)Regel de Zorg

Het onderzoek naar de administratieve lasten bij medisch specialisten heeft plaatsgevonden in het kader van de beweging (Ont)Regel de Zorg die zich richt op het terugdringen van (onzinnige) administratie en registratie in de zorg. Zorgbreed, want schrappen van regels is alleen zinvol in samenhang en samenwerking met alle beroepsgroepen. Het onderzoek maakt onderdeel uit van een bredere inventarisatie naar de tijdsbesteding van zorgprofessionals en het deel dat zij hiervan nodig hebben voor administratie. Op 18 november worden alle uitkomsten hiervan gepresenteerd tijdens de werkconferentie (Ont)Regel de Zorg.