Arts en patiënt samen verantwoordelijk voor gepast gebruik van zorg

21 juli 2014

In een internationaal manifest leggen ten minste 10 landen vast wat zij gaan doen aan het stimuleren van gepast gebruik van zorg. Zowel artsen als hun patiënten spelen hierbij een belangrijke rol. Het manifest is een van de uitkomsten van de ‘Choosing Wisely’ bijeenkomst in Amsterdam vorige maand, waar 10 landen bij elkaar kwamen om ervaringen met gepast gebruik van zorg met elkaar te delen.

In het voorgenomen manifest leggen zorgprofessionals uit de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Japan, Nieuw-Zeeland, Engeland, Australië, Denemarken, Italië en uiteraard Nederland gezamenlijke doelen vast om de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren, en in het verlengde daarvan mogelijk kosten te besparen. Voor het behalen van deze doelen zijn artsen en patiënten samen verantwoordelijk. Via diverse lokale campagnes krijgen zij concrete handvatten aangeboden om direct werk te maken van gepast gebruik van zorg.

Campagnes

In Amerika en Canada biedt de publiekscampagne ‘Choosing Wisely’ deze handvatten. De campagne richt zich op het verbeteren van het gesprek tussen de arts en de patiënt over gepast gebruik van zorg. Via websites, reclamecampagnes en filmpjes willen de initiatiefnemers duidelijk maken dat meer zorg niet altijd beter is. In navolging op deze campagne startte de Orde van Medisch Specialisten (OMS), de wetenschappelijke verengingen en ZonMw de campagne ‘Verstandig Kiezen’. De campagne heeft als doel artsen en patiënten aan te zetten tot het gezamenlijk maken van beslissingen over de beste passende behandeling voor de individuele patiënt.

Samen Beslissen

Het ‘samen beslissen’ in de spreekkamer verbeteren, is één van de doelen van de campagne. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met patiëntenfederatie NPCF. De OMS, wetenschappelijke verenigingen en ZonMw ontwikkelen ‘Verstandige Keuzes’. ‘Verstandige keuzes’ zijn wetenschappelijk bewezen aanbevelingen waarmee artsen en patiënten samen het gesprek kunnen aangaan over de best passende behandeling. De Nederlandse campagne heeft daarnaast nog andere doelen en is dus breder opgezet dan de ‘Choosing Wisely’ campagnes van de Amerikanen en Canadezen. ‘Verstandig Kiezen’ richt zich in het kader van gepast gebruik van zorg ook op onder andere het verbeteren van onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen (zorgevaluatie) en praktijkvariatie.