Andere werkelijkheid inkomens medisch specialisten

21 september 2012

Het onderzoek van CBS naar de inkomensontwikkeling van medisch specialisten over 2001-2009 geeft een achterhaald beeld. Het stopt na 2009, vlak vóór de medisch specialisten het convenant met de minister sloten wat een korting van ruim twintig procent betekende. Daarnaast gaat het onderzoek van het CBS voorbij aan de oorzaken van de omzetstijging: het wegwerken van de wachtlijsten en fouten in de tarifering bij de introductie van het DBC-systeem.

Het CBS rapporteert een gemiddelde inkomensstijging voor medisch specialisten in vrij beroep over 2001-2009 van acht procent, inclusief inflatie. In vergelijk met andere inkomens is dat fors, maar in die periode is ook een vergelijkbaar forse groei te zien van de geleverde zorg. De cijfers van polibezoek, dagbehandelingen en klinische opnames zijn in die jaren overeenkomstig gegroeid waarbij de gemiddelde ligduur is gedaald. Er is door medisch specialisten zowel in vrij beroep als in dienstverband meer productie geleverd ten behoeve van onder andere het wegwerken van wachtlijsten, door medisch specialisten in loondienst is dit deels vertaald in meer inzet van mensen, door medisch specialisten in vrij beroep deels door verhoging van hun omzet . De wachtlijsten, een enorm probleem rond de eeuwwisseling, zijn nu verleden tijd.

Het onderzoek van het CBS laat zien wat is gebeurd in de periode 2001-2009, maar zegt niets over de huidige omzet van medische specialisten. Het onderzoek stopt in 2009, vóór de tariefskortingen van twintig tot dertig procent. De fouten in het nieuwe declaratiesysteem waren  eerder door medisch specialisten zelf gesignaleerd en aangekaart bij VWS wat heeft geleid tot een verrekening in 2010.

De uitsnede 2001-2009 geeft daarmee een beeld dat niet meer overeenkomt met de werkelijkheid van vandaag. De OMS heeft dit ook –met wisselend succes- aan verschillende media toegelicht. Wij wachten nu op het rapport van de commissie Meurs, dat de inkomens van medisch specialisten internationaal zal vergelijken. Dit rapport verschijnt binnen enkele weken.