Alle oncologische richtlijnen nu in de Richtlijnendatabase

18 februari 2021

De medisch-specialistische richtlijnen op het gebied van de oncologie stonden tot voor kort op Oncoline.nl. Dat is veranderd. Alle medisch-specialistische richtlijnen en dus ook de oncologische richtlijnen zijn voortaan op één plek, in de Richtlijnendatabase, te vinden.

In de Richtlijnendatabase worden alleen de medisch-specialistische richtlijnen opgenomen die evidence-based zijn ontwikkeld, een modulaire richtlijnstructuur kennen én geautoriseerd zijn door de relevante wetenschappelijke verenigingen en patiëntverenigingen. Voor de oncologische richtlijnen, of onderdelen daarvan, die hier niet aan voldoen wordt een overgangsfase ingesteld. Deze zijn in de Richtlijnendatabase te downloaden als PDF. Hiermee gaat er geen informatie verloren. 

Koppeling

In verband met het multidisciplinaire karakter van oncologie is bij deze richtlijnen in de Richtlijnendatabase daar waar relevant een koppeling opgenomen, zoals naar de verpleegkundige of palliatieve richtlijnen.

Toekomstbestendig

Het Integraal Kankercentrum Nederland, de Federatie Medisch Specialisten en het Platform Oncologie – SONCOS van de Federatie hebben met zorg gewerkt aan de overgang van de oncologische richtlijnen naar de Richtlijnendatabase. Daarnaast wordt voortdurend gewerkt aan de doorontwikkeling van de Richtlijnendatabase, om deze zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor medisch specialisten in de praktijk en om de richtlijnontwikkeling te ondersteunen. Op deze manier is en blijft de Richtlijnendatabase een toegankelijke en toekomstbestendige plek voor medisch-specialistische richtlijnen.