Administratielast: Laat dokters dokteren

20 maart 2018

Onder het motto 'Laat dokters dokteren' gaat de Federatie absurde voorbeelden van administratielast en de consequenties hiervan voor de patiënt en medisch specialist zichtbaar maken. Het voeren van een goede administratie is onderdeel van het werk van de medisch specialist, maar onzinnige administratie is dat niet. Zeker niet als dit ten koste gaat van de tijd voor de patiënt. De Federatie roept daarom medisch specialisten en specialisten in opleiding op de meest absurde voorbeelden van administratieve lasten uit de dagelijkse praktijk in te sturen. 

Er wordt al veel gedaan door medisch specialisten en wetenschappelijke verenigingen om de administratieve lasten omlaag te brengen en de urgentie daarvan op de kaart te zetten. Zo hebben we vorig jaar samen met de VvAA een enquête uitgezet waaraan ruim 3000 medisch specialisten en medisch specialisten in opleiding hebben meegedaan. In de afgelopen maanden zijn we in een gemêleerd gezelschap van medisch specialisten, specialisten in opleiding, vertegenwoordigers van toezichthouders, ziekenhuizen en verzekeraars tijdens de schrapconferenties van (Ont)Regel de Zorg aan de slag gegaan om concrete schrappunten te formuleren. Met groot enthousiasme en flinke discussies worden op gebieden als machtigingen, ziekenhuisbrede kwaliteitskeurmerken, kwaliteits- en opleidingsvisitaties concrete schrapacties besproken. Zo ook tijdens de schrapsessie van afgelopen woensdag 14 maart waar de avond te kort bleek om alle schrappunten uitgewerkt te krijgen. Hiervoor wordt op woensdag 21 maart een extra sessie ingelast.

Oproep

We zijn op de goede weg, maar daarmee is de dagelijkse frustratie van onzinnige administratie nog niet weggenomen. De Federatie wil daarom vooral de impact van onzinnige administratie voor de dokter en patiënt zichtbaar maken. Hiermee wil de Federatie alle initiatieven die nu worden ondernomen om de administratielast te verminderen extra ondersteunen. We vragen alle medisch specialisten, specialisten in opleiding, en arts-assistenten niet in opleiding om mee te denken en mee te doen.

Stuur uw voorbeeld in naar Laatdoktersdokteren@demedischspecialist.nl. Dit mag een omschrijving zijn, maar ook foto’s of zelf opgenomen filmpjes (conform de privacywetgeving) zijn welkom.

De term ‘Laat dokters dokteren’ is geïnspireerd door de actie uit 2015 LetDoctorsBeDoctors.com waarbij de urgente problematiek van de gebrekkige ICT in de Amerikaanse ziekenhuizen aan de orde werd gesteld.