Administratielast: Kent u kansrijke oplossingen?

6 februari 2018

De Federatie werkt aan een actie-agenda met kansrijke en duurzame oplossingen om de administratielast te verminderen. Hiervoor nemen we drie oplossingsrichtingen als uitgangspunt: ICT/EPD, personele ondersteuning, het schrappen van overbodige regels en het verbeteren van de bestaande registraties. Kent u een lokaal initiatief dat binnen de drie oplossingsrichtingen past? De Federatie wil deze initiatieven een podium bieden en daarmee anderen inspireren er van te leren.

De drie oplossingsrichtingen komen voort uit de enquête onder ruim 3.000 medisch specialisten, waarvan de uitkomsten zijn gepresenteerd in november 2017. Uit deze enquête is naar voren gekomen dat medisch specialisten gemiddeld twee dagen per week kwijt zijn aan administratieve werkzaamheden. Bijna de helft daarvan wordt als onzinnig beschouwd.

In het kader van (Ont)Regel de Zorg vinden in de maanden januari, februari en maart ‘schrap en verbeter weken’ plaats. Op 14 maart wordt een eerste actie-agenda opgeleverd.

Kent u een lokaal en kansrijke oplossing voor de administratielast? Laat het ons weten.