AbvaKabo niet betrokken bij CAO UMC 2011-2013

19 december 2011

Op 4 juli 2011 heeft op verzoek van de AbvaKabo overleg plaatsgevonden met onder andere de CMHF (waarbij de OMS en De Jonge Orde zijn aangesloten) naar aanleiding van het feit dat de leden van de AbvaKabo het eindbod CAO UMC 2011-2013 van de NFU hebben afgewezen. Uit dit overleg werd duidelijk dat de AbvaKabo bij haar standpunt blijft de CAO UMC niet te ondertekenen.

In cao-land is het gebruikelijk dat een organisatie, die de cao niet ondertekent, gedurende de looptijd van die cao niet betrokken is bij het reguliere overleg over die cao, of zaken  voortkomend uit die cao. Dit geldt niet  alleen op centraal niveau, maar ook op lokaal niveau in de umc’s.

De AbvaKabo is van mening dat zij gedurende de looptijd van de nieuwe CAO UMC, alle uit de cao voortvloeiende taken zou moeten blijven uitoefenen. Een opvatting die niet door de andere drie centrales wordt gedeeld en ook niet door de NFU kan worden gedeeld. Naar aanleiding van het overleg kan de conclusie worden getrokken dat de AbvaKabo zich met haar opstelling zich tenminste 2 jaar buiten spel heeft gezet bij de CAO UMC.