Ab Klink: ‘Inkoopcriteria kunnen enorm irritant zijn’

15 maart 2018

In de nieuwe editie van ons magazine ‘De Medisch Specialist’ die vanaf vandaag op de mat ligt, wordt bestuurder Ab Klink van zorgverzekeraar VGZ aan de tand gevoeld over administratielasten, inkoopcriteria en de samenwerking tussen zorgverzekeraars en medisch specialisten: ‘Welke gemeenschappelijke agenda kun je ontwikkelen om de zorg te verbeteren en de kosten beheersbaar te houden? Ik denk dat zorgverzekeraars hier lange tijd te weinig oog voor hebben gehad. Soms staat de manier waarop je contracteert, betere zorg en lagere kosten echt in de weg. Als blijkt dat we te veel betalen voor een resultaat dat uiteindelijk minder goede zorg oplevert, is het doodzonde daar geld aan uit te geven.’

In het magazine wordt ook aandacht besteed aan palliatieve zorg in de opleiding tot medisch specialist. Longarts Sander de Hosson vindt het een gemiste kans dat dit onderwerp niet verankerd is in het nieuwe opleidingsplan. ‘Longarts zijn is meer dan pillen voorschrijven. Stervende mensen begeleiden is ons dagelijks werk. Ik pleit voor veel meer aandacht voor die allerlaatste fase waarin pijnbestrijding, afscheid nemen en sterven centraal staan. In de vervolgopleiding is dit wat mij betreft verplichte kost. Met steeds ouder wordende patiënten zal nagenoeg iedere arts ermee in aanraking komen.’ Longarts Leon van den Toorn, die onlangs meewerkte aan dit nieuwe opleidingsplan ziet het belang van palliatieve zorg, maar vindt niet dat jonge dokters te weinig ervaring opdoen tijdens hun vervolgopleiding. In zijn ogen biedt het nieuwe opleidingsplan juist ruimte voor individuele wensen. Dat vindt hij een grote stap vooruit. ‘Een longarts met affiniteit met kwetsbare ouderen kan nu juist meer ervaring opdoen met palliatieve zorg. En een meer ‘technisch’ georiënteerde longarts hoeft zich er wellicht minder in te verdiepen. De aios heeft nu de ruimte om zich een bepaald verdiepend profiel aan te meten – al dan niet met een grote portie palliatieve zorg.’

Collega’s aanspreken op alcoholgebruik

Verder in dit nummer aandacht voor de praktische gevolgen van de gedragsregel ‘Nul is de norm’, waardoor artsen ook tijdens de bereikbaarheidsdiensten geen alcohol of drugs mogen gebruiken. Cardioloog Barbara Mulder, aios kindergeneeskunde Paul de Laat en gastro-intestinaal chirurg Hein Stockmann vertellen hoe zij hiermee omgaan: ‘Ik heb de indruk dat de sfeer en aanspreekcultuur rondom middelengebruik echt is veranderd. Die controle zit wel goed. Artsen spreken elkaar er vrij direct op aan; ik in elk geval wel.’

Samen optrekken richting bestuur

Ook laten we zien hoe vrijgevestigde medisch specialisten en dienstverbanders van het Reinier de Graaf ziekenhuis gezamenlijk, in de vorm van een combi-coöperatie, optrekken richting de raad van bestuur. Het resultaat mag er zijn: meer daadkracht, meer invloed en meer zeggenschap.
En gynaecoloog Steven Koenen en chirurg Erik Vermeulen vertellen hoe de nieuwe richtlijn rondom spoedeisende operaties een eind kan maken aan de discussies over welke patiënt voorrang krijgt in de OK.

 

Download het magazine hier