Aanvullende kortingen per 1 januari 2011

19 december 2011

Op www.zorgvisie.nl is gepubliceerd dat de NZa een aanwijzing heeft ontvangen om in aanvulling op de korting van € 512 miljoen per 1 januari 2011 een korting op de tarieven vast te stellen van € 136 miljoen. Dit bericht is niet juist.