Aantoonbare verbetering patiëntenzorg door registratie medisch specialisten

10 juni 2015

Medisch specialisten gaan met eigen kwaliteitsmetingen naar buiten. De behandelresultaten voor darm-, slokdarm- en maagkanker worden binnenkort door de Federatie Medisch Specialisten, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen aangeboden aan het Zorginstituut Nederland. Via de website kiesbeter.nl kan iedere Nederlander vanaf 1 augustus de resultaten raadplegen. Dit sluit aan bij vraag  van minister Schippers naar meer transparantie over de uitkomsten van zorg richting patiënt. Nederland loopt voorop. Uit deze kwaliteitsmetingen blijkt nu dat het sterftecijfer na maag- en darmkankeroperaties is gehalveerd sinds het begin van de registraties.

Medisch specialisten registreren de behandelresultaten per ziekenhuis nauwgezet waardoor er een landelijke vergelijking mogelijk is. Zo worden de gegevens voor darmkankeroperaties bijgehouden en gevolgd door DICA, het Dutch Institute for Clinical Auditing, dat door medisch specialisten zelf is opgezet. Naast het sterftecijfer is ook het aantal complicaties na darmkankeroperaties afgenomen (25%) en hoeft er minder vaak een heroperatie plaats te vinden (30%).

Forse verbeteringen voor de patiënt

Michel Wouters, chirurg en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, over de forse verbeteringen voor de patiënt na darmkankeroperaties: “Door alle stappen van het complexe zorgproces voor deze patiënten minutieus te analyseren en te optimaliseren, hebben we vooral de risico’s voor oudere kwetsbare patiënten kunnen verminderen. Door te kijken naar die ziekenhuizen waar excellente behandelresultaten worden gehaald, kan de gehele beroepsgroep leren en de zorg in heel Nederland op dit hoge niveau gebracht worden”.

Getrapte transparantie

Voorgaande jaren was het registreren vooral nog bedoeld voor het eerste inzicht in elkaars resultaten. Daarna stond het analyseren en verbeteren van de resultaten centraal en het corrigeren van gegevens naar zwaarte van de ingreep en zorgzwaarte van de patiënt. Er is sprake van getrapte transparantie. Nu de gegevens gecontroleerd zijn, is de laatste stap bereikt: het transparant maken van de uitkomsten van behandelingen richting patiënt.

Jaar van de Transparantie

Kwaliteitsregistraties van medisch specialisten zijn een belangrijk speerpunt van de Federatie Medisch Specialisten in dit ‘Jaar van de Transparantie’. De gegevens van het DICA leiden tot keuze-informatie voor de patiënt, verwijsinformatie voor huisartsen, zorginkoop-informatie voor de zorgverzekeraars en toezichtinformatie. In de komende twee jaar komen ook uitkomsten van kwaliteitsregistraties naar buiten van 10 andere belangrijke ziektebeelden, zoals herseninfarcten en maagverkleiningen.

2015 is door minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) uitgeroepen tot het ‘Jaar van de Transparantie’. Schippers wil informatie aan patiënten over de kwaliteit en de kosten van de zorg verbeteren. Als patiënten goed geïnformeerd worden door artsen, kunnen ze samen de verstandigste behandeloptie kiezen voor hun situatie. Het ‘Jaar van de Transparantie’ is in eerste instantie specifiek gericht op informatievoorziening over de medisch specialistische zorg. Dat komt doordat de curatieve sector relatief voorop loopt in het verzamelen van gegevens.